رفتن به محتوای اصلی
x


بسم الله الرحمن الرحیم

روز ارتباطات و روابط عمومی فرصتی است مغتنم برای بازبینی هوشمندانه و منصفانه در راه های طی شده، فراز و نشیب های فراوان پیش رو و نیز ترسیم چشم اندازی روشن از آینده که می تواند درخور شان و منزلت جوامع امروز طراحی و تدبیر شود.

«روابط عمومی» ، از یک سو به منزله پیشانی سازمان و منعکس کننده فعالیت سازمان و از سویی دیگر نیز پل ارتباطی مردم و سازمان ها هستند، که با آگاهی بخشی سریع، صریح، شفاف و دقیق نقشی کلیدی را در پیشبرد اهداف سازمان ایفا می کنند و امروزه  سازمانی موفق است که روابط عمومی تیزبین، ماهر و متعهد دارد. 
مطرح شدن موضوع  «جهاد تبیین»، توسط رهبر فرزانه انقلاب، مسئولیت روابط عمومی را چندین برابر کرده است و بر همگان روشن است که  «روابط عمومی» از ارکان اصلی 
«جهاد تبیین» است که میتوانند با کارهای خلاقانه، هنرمندانه و مبتکرانه بر این موضوع مهم بپردازد.

اینجانب ضمن قدردانی از فعالین عرصه خبر، اطلاع رسانی و روابط عمومی، این روز را به تلاشگران خستگی ناپذیر روابط عمومی حوزه بهداشت تبریک گفته و از خداوند دوام توفیقاتشان را خواستارم.

💠دکتر حمید گله داری
معاون بهداشت دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان اصفهان