رفتن به محتوای اصلی
x

📌دوشنبه ۲۴ اردیبهشت با عنوان رسانه و جوانی جمعیت

📌سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت با عنوان مدیران و جوانی جمعیت

📌چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت با عنوان خانواده موفق و جوانی جمعیت

📌پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت با عنوان دستگاههای دولتی و جوانی جمعیت

📌جمعه ۲۸ اردیبهشت با عنوان شرکت‌های خصوصی و جوانی جمعیت

📌شنبه ۲۹ اردیبهشت با عنوان نخبگان و جوانی جمعیت

📌یکشنبه ۳۰ اردیبهشت با عنوان گروه‌های مردم نهاد وجوانی جمعیت