رفتن به محتوای اصلی
x

♦️تشدید نظارت و بازرسی های بهداشت محیطی از کلیه مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، امکان بین راهی و شبکه های آبرسانی شهری و روستایی

♦️توسط کارشناسان و بازرسان بهداشت محیط در شهرستان نایین

☎️پاسخگویی شبانه روزی از طریق سامانه شکایت مردمی بهداشت ۱۹۰