رفتن به محتوای اصلی
x

🎥 دانشگاه سالمندان
زنگ سالمندی سالم و فعال
دوست داری پدر بزرگ و مادر بزرگت سالم باشند این کلیپ واسشون بفرست
 این قسمت : وز وز گوش در سالمندان _ دکتر  اکرم پور بخت