رفتن به محتوای اصلی
x

پنجم شهریور روز دارو ساز گرامی باد 
پنجم شهریور زادروز دانشمند عالی مقام جهان اسلام حکیم محمد زکریای رازی طبیب ، شیمیدان ، داروشناس و دارد ساز ایرانی و روز داروساز مبارک