رفتن به محتوای اصلی
x

 


و محل واکسیناسیون خود را انتخاب و پس از دریافت پیامک از وزارت بهداشت، جهت دریافت واکسن با همراه داشتن کارت ملی در تاریخ و زمان مقرر به مراکز تجمیعی واکسیناسیونی که در متن پیامک ذکر شده مراجعه نمایید.