مرکز جامع تکامل استان اصفهان

 

 

 

 

 

   معرفی مرکز جامع رشد و تکامل کودکان

   برنامه زمانبندی خدمات مرکز جامع رشد و تکامل کودکان

    مواد کمک آموزشی

   استاندارد تجهیزات و فضا

   فرمها

   فرآیندهای مرکز

 

 

والدین گرامی :

تکامل کودکان خود را از ۴ ماهگی تا ۶۰ ماهگی با فرم های استاندارد بررسی نمایید

جهت دریافت فرم و دستور العمل نحوه تکمیل آن اینجا را کلیک نمائید .

 

تماس با ما

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب بیمارستان امین ، حوزه معاونت بهداشتی

کد پستی : ۸۱۴۸۶۵۳۳۷۴

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

پست الکترونیکی :

 

Health@mui.ac.ir