previous pauseresume next

پروتکل آزمایشگاه دوستدار سالمند به شبکه ها رسید

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان دستورعمل آزمایشگاه دوستدار سالمند در جلسه روز سه شنبه ۲۲ ابان ماه سال ۱۳۹۷ که در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید برای مسئولین آزمایشگاههای رفرانس مراکز بهداشت شهرستانهای استان ارائه شد.

برگزاری کارگاه "شاخص های جمعیتی سامانه سیب " جهت توانمند سازی مدیران بهورزی شهرستانها -۹۷/۸/۱۴

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان کارگاه "شاخص های جمعیتی سامانه سیب " جهت توانمند سازی مدیران بهورزی شهرستانها در تاریخ ۹۷/۸/۱۷ در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

کارگاه یک روزه نحوه ثبت اطلاعات برنامه سلامت کودکان در سامانه سیب

در تاریخ ۹۷/۸/۷ واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارگاه یک روزه نحوه ثبت اطلاعات برنامه سلامت کودکان در سامانه سیب را جهت کارشناسان سلامت کودکان برگزار کرد.

اهمیت مصرف مکمل ویتامین D3 در دوران میانسالی

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان، به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان و با توجه به اهمیت مصرف مکمل ویتامین D3 در دوران میانسالی، واحد سلامت میانسالان در تاریخ ۹۷/۸/۹ اقدام به توزیع پرل ۵۰۰۰۰ واحدی مکمل ویتامین D3، در بین کلیه همکاران شاغل در مرکز بهداشت استان نمود.

بازدید از کارخانه تولید کننده نمک یددار تصفیه

با توجه به مصوبه کمیته idd  استان مبنی بر بازدید از کارخانه تولید کننده نمک یددار تصفیه ، روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۲ اعضای این کمیته متشکل از رئیس مرکز غدد و متابولیسم، کارشناس معاونت غذا و دارو، دو تن از متخصصین تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی همچنین کارشناسان گروه سلامت محیط و بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان از کارخانه سورین که تولید کننده نمک تصفیه یددار می باشد، بازدید به عمل آورند.

برگزاری مسابقات ورزشی بانوان شاغل در مرکز بهداشت استان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان، به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان و با توجه به شعار هفته مذکور با عنوان "حرکت، برای سلامت زنان"، در روز چهارشنبه مورخ۹۷/۸/۲ ، توسط واحد سلامت میانسالان و با همکاری کارشناسان تربیت بدنی معاونت بهداشتی، مسابقات ورزشی در رشته های دارت، آمادگی جسمانی، طناب زنی، فوتبال دستی و پینگ پنگ، ویژه پرسنل خانم شاغل در مرکز بهداشت استان  برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS