رفتن به محتوای اصلی
x

آیین کلنگ زنی مرکز جامع سلامت تاجداری با حضور وزیر بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی برگزار شد

آیین کلنگ زنی مرکز جامع سلامت تاجداری با حضور وزیر بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی برگزار شد