رفتن به محتوای اصلی
x

مراسم شیرخوارگان امامزاده ابراهیم

در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۳۱ این مراسم با هماهنگی واحد سلامت خانواده و جمعیت با سازمان  تبلیغات اسلامی ،سخنران مجلس موسوی  در خصوص مزایا و اهمیت شیر مادر،بانک شیر و فرزندآوری آموزش و آگاهی لازم را به مادران ارائه نمودند.

در این مراسم به اهمیت جایگاه خانواده از دیدگاه اسلام نیز پرداخته شد. مشاوره های چهره به چهره، پاسخ به سوالات مادران در خصوص موارد ذکر شده توسط همایی نیز انجام وهمچنین تراکت های شیر مادر، تک فرزندی و دانشگاه مجازی سالمندان توزیع گردید.