گزارش پیشرفت آزمایشگاه مواد مخدر و روان گردان

 

 

- در سال گذشته بالغ بر ۲۵۰۰۰۰ مورد آزمایش تشخیص مواد مخدر و روانگردان در آزمایشگاههای تحت پوشش معاونت بهداشتی استان اصفهان صورت گرفته است که گزارش آن به تفکیک موارد مثبت در گروههای درخواستی به ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ارسال شده است

- جهت بالا بردن ضریب ایمنی گواهی های عدم اعتیاد صادره، فرمت و جنس هولوگرام الصاقی بر روی این گواهی ها عوض شده و طی نامه نگاری به اطلاع کلیه صنوف و سازمان های درخواست کننده رسیده شد

- با توجه به تغییرات ایجاد شده در روند آزمایش TLC، طی یک کارگاه آموزشی روش جدید به کارشناسان مربوطه آموزش داده شد