رفتن به محتوای اصلی
x

مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا ورزشگاه کوثر

گزارش تصویری از ارائه خدمت به مراجعین برای واکسیناسیون کرونا در محل ورزشگاه  کوثر توسط کارشناسان مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان