رفتن به محتوای اصلی
x

.

معرفی


معاونت بهداشتی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد و بر اساس شرح وظائف پیش بینی شده در سیستم بهداشتی ( با مدیریت معاونت بهداشتی) در تعداد ۹ واحد ستادی به امر برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی برنامه ها و ارزشیابی آنها در سطح مراکز بهداشت شهرستانها (باهماهنگی و همکاری سایر معاونت های دانشگاه) می پردازد.

این معاونت علاوه بر ارتباط با ریاست دانشگاه و سایر معاونت های مربوطه به طور مستقیم با معاونت سلامت و همچنین ادارات کل (مربوط به هر واحد ستادی) در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط می باشد و از سوی آنها پشتیبانی (علمی_‌ مالی و ...) هدایت و نظارت و سازماندهی می گردد.

مسئولیتها

- کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها

- تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به کلیه شبکه های استان

- مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات باوری سالم و فرزند آوری به کلیه مادران در سنین باروری

- نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتی زباله

- نظارت وکنترل عوامل زیان آور شغلی در محیطهای شغلی

- توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم

- تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه

- برآورد، تهیه و تدارک دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه

- نظارت و ارزشیابی بر کلیه فعالیتهای فنی و اداری مالی واحدهای تابعه در سطح استان

- برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سلامت دانش آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش

- تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سلامت روان (mental health) در سطح جامعه

- مدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد غذایی جامعه

- مدیریت اطلاعات و آمار در سیستم شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها

- شناسایی و طبقه بندی مشکلات بهداشتی منطقه به همراه مشکلات اجرایی و فنی

- طرح گسترش و اصلاح واحدهای بهداشتی مطابق با تغییرات توزیع جمعیت و سهولت دستیابی افراد جامعه به خدمات بهداشتی

- شرکت در طرح و تکمیل آموزش پزشک جامعه نگر در واحدها

- تهیه و تکمیل تحقیقات ملی در زمینه فیلدهای بهداشتی منطقه

- جمع آوری و بررسی گزارشهای فعالیتهای مراکز بهداشت ، اعلام نتایج و تهیه گزارشات برای مسئولین

 

 

شماره نمابر: 36685145

ایمیل:Health@mui.ac.ir

آدرس : اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب بیمارستان امین ، حوزه معاونت بهداشتی

کد پستی : ۸۱۴۸۶۵۳۳۷۴