previous pauseresume next

شورای اسلامی شهر اصفهان با دستور کار بسیج ملی کنترل فشار خون تشکیل جلسه داد.

شورای اسلامی شهر اصفهان با دستور کار بسیج ملی کنترل فشار خون بالا تشکیل جلسه داد .در این جلسه که در تاریخ ۹۸/۳/۲ در محل شورای شهر اصفهان تشکیل شد ریاست شورای شهر وریاست مرکز بهداشت استان معاون اجرایی مرکز بهداشت استان رئیس شرکت اتوبوسرانی ورئیس  شرکت تاکسیرانی رئیس کمسیون بهداشت وسلامت ومعاونت خدمات شهری ونمایندگانی از سازمان رفاهی تفریحی شهرداری اصفهان حضور داشتند در این جلسه ضمن تشریح برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون پیرامون چگونگی همکاری اعضای شورای شهر با این حرکت وبسیج ملی کشوری بحث وگفتگو شد .

برگزاری زیرکمیته اختصاصی مرگ ومیر کودکان در بیمارستان امام حسین (ع)

واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده وجمعیت معاونت بهداشتی زیر کمیته اختصاصی مرگ ومیر کودکان را به منظور پیگیری مصوبات یازدهمین کمیته مرگ ومیر کودکان باحضور ریاست ومعاون بهداشتی وسایر پرسنل فنی در تاریخ ۹۸/۲/۳۱در بیمارستتن امام حسین (ع)برگزار نمود در این جلسه علل مرتبط با مرگ ومیر کودکان مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت ودر پایان راهکارهای اجرایی توسط اعضا ارائه گردید.

جلسه توجیهی فشار خون با مدیران امور مساجد اصفهان

جلسه توجیهی برنامه بسیج کنترل فشار خون با حضور مدیر رسیدگی به امور مساجد و مدیران امور مساجد مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان در تاریخ ۹۸/۳/۱ از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در سالن مرکز بهداشت استان اصفهان برگزار شد .

برگزاری جلسه توجیهی صنوف مرتبط با تولید وعرضه مواد غذایی در خصوص بسیج ملی کنترل فشار خون

جلسه توجیهی صنوف مرتبط با تولید وعرضه  مواد غذایی در خصوص بسیج ملی کنترل فشار خون باحضور ریاست مرکز بهداشت استان دکتر حیدری ومسئول واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر دکتر احمدیان در تاریخ ۹۸/۳/۱در دفتر ریاست برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی واطلاع رسانی بین بخشی کمپین فشارخون با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت وپیام گزاران سلامت ادارات

جلسه هماهنگی واطلاع رسانی بین بخشی کمپین فشارخون باحضور ریاست محترم مرکز بهداشت استان دکتر حیدری ومعاونت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آقای ابراهیمی وهمچنین پیام گزاران سلامت سازمان ها وادارات در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی در تاریخ ۹۸/۳/۱برگزارگردید.

برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی کنترل فشارخون بالا

دومین جلسه ستاد اجرایی کنترل فشارخون بالا با حضور آقای دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت استان اصفهان و دکتر رضایی معاون فنی حوزه ودیگر اعضا در دفتر مدیریت در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۲/۳۱ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS