previous pauseresume next

برگزاری کارناوال سلامت مادران

مقارن با بزرگداشت روز جهانی ماما در روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، "نهمین کارناوال سلامت مادران" با هدف ارتقاء سلامت زنان و مادران در شهر اصفهان راه اندازی گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS