previous pauseresume next

برگزاری هشتمین کارگروه قلب وعروق

 

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان :هشتمین کارگروه قلب و عروق  و عوامل خطر متابولیک در روزچهار شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۹ با حضوردکتر رضایی معاون فنی مرکز ،دکترخسروی رییس کارگروه ،ودیگراعضا در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.

 

چهاردهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان ، چهاردهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشتی با حضور معاون فنی، نماینده گروه اطفال دانشکده پزشکی، مدیر گروه سلامت خانواده وجمعیت، مسئول واحد غیر واگیر، مسئول واحد بهورزی، کارشناس مسئول کودکان، کارشناس ژنتیک، نماینده گروه واگیر، مسئول  کارشناس سوانح و حوادث، نماینده گروه توسعه شبکه و کارشناس کودکان معاونت بهداشتی در سالن اجتماعات تشکیل شد.

  سومین وبینار هماهنگی با مدیران شبکه های تابعه در رابطه با مرحله سوم و پیمایش کووید

  به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان : سومین وبینار هماهنگی با مدیران شبکه های بهداشت تابعه با حضور معاون فنی مرکز دکتر رضایی مورخ ۹۹/۶/۲۰ برگزار گردید.

  برگزاری نهمین کارگروه دیابت وعوامل خطر متابولیک

  به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان :نهمین کارگروه دیابت و عوامل خطر متابولیک در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۸ با حضوردکتر رضایی معاون فنی مرکز ،دکتر سیاوش رییس کارگروه ،ودیگراعضا در محل سالن اجتماعات برگزار گردید.

  نشست مشترک گروه بهبود تغذیه جامعه با مرکز خدمات حوزه های علمیه استان اصفهان

   

   به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان :به منظوراجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مرکز خدمات سلامت حوزه های علمیه استان اصفهان، نشست مشترکی در تاریخ ۹۹/۶/۱۶ با حضور مسئولین ذیربط استانی هر دو حوزه برگزار گردید.

  دومین جلسه کارگاه آموزشی "بسته خدمتی جدید مراقبت های ناخوشی های اطفال ویژه غیرپزشک" بصورت ویدئو کنفرانس

  به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان :دومین جلسه کارگاه آموزشی "بسته خدمتی جدید مراقبت های ناخوشی های اطفال ویژه غیرپزشک" بصورت ویدئو کنفرانس (وبینار) جهت کارشناسان سلامت کودکان و مسئول، مربی بهورزی شهرستان ها روز پنجشنبه در تاریخ ۹۹/۶/۱۳ برگزار گردید.

  صفحه‌ها

  اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS