previous pauseresume next

واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان یازدهمین کمیته تکامل همه جانبه کودکان را برگزار کرد.

روز پنجشنبه ۹۸/۷/۱۸  کمیته تکامل همه جانبه کودکان با حضور معاون فنی، اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی و توانبخشی، مدیر و معاون مرکز بهداشت شماره یک،  مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، مدیر گروه سلامت خانواده وجمعیت، مسئول واحد گسترش، کارشناس مسئول کودکان، کارشناس مسئول سلامت خانواده مرکز بهداشت شماره یک و دو اصفهان، کارشناس کودکان معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شماره یک و دو در دفتر معاون فنی محترم بهداشتی مرکز بهداشت استان تشکیل شد.

واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان جلسه آموزشی نقش ارگونومی در سلامت کودکان را برگزار کرد.

به مناسب هفته ملی کودک روز چهارشنبه مورخ  ۹۸/۷/۱۷جلسه آموزشی نقش ارگونومی در سلامت کودکان ویژه همکاران مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

برگزاری جشنواره غذاهای بومی به مناسبت روز جهانی غذا

در روز چهارشنبه هفدهم مهرماه جشنواره غذاهای بومی با مشارکت و حمایت شورای روستا در فرهنگسرای واقع در روستای اراضی مبارکه با حضور آقای دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

برگزاری افتتاحیه برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای استان اصفهان

در روز چهارشنبه هفدهم مهر ماه افتتاحیه اجرای برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدهای استان، با حضور آقای دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت استان، خانم دکتر فرشاد مدیر کل بهزیستی،کارشناسان اداره کل کودکان بهزیستی و گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان و کارشناسان مربوطه،مدیر بهزیستی شهرستان و همچنین اعضاء شورای روستا ، معاون فرماندار و سایر مسئولین روستا در مهد کودک شهر فرشته ها واقع در روستای اراضی شهرستان مبارکه همزمان با روز جهانی کودک برگزار گردید.

جلسه هماهنگی معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان

جلسه هماهنگی معاونین بهداشت شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان در روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۶ در محل مرکز بهداشت استان با حضور معاونین شبکه های تابعه استان ، رئیس و معاونین مرکز بهداشت استان ، و مدیر گروه توسعه شبکه برگزار گردید.

کارگاه اختلالات تیروئید و کنترل کیفی در تست های هورمونی

در تاریخ۹۸/۷/۱۴ کارگاهی تحت عنوان اختلالات تیرویید و کنترل کیفی در زمینه تست های هورمونی با شرکت مسئولین بخش هورمون شناسی آزمایشگاههای شبکه های تابعه با تدریس آقایان عمید ایزدخواستی و دکتر نادر طاهری در مرکز بهداشت استان تشکیل شد . 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS