رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگروه پیشگیری و کنترل بیماری قلبی عروقی

این کارگروه با حضور دکتر گله داری معاون بهداشت و دکتر خسروی ریاست کارگروه وبا همراهی معاون فنی مرکز بهداشت استان دکتر زینلیان و  سایر اعضای کارگروه مورخ 1401/05/12 در معاونت بهداشتی تشکیل گردید.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.