رفتن به محتوای اصلی
x

کارگروه مرحله دوم پذیرش بهورز در سال ۱۴۰۲

این نشست در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ با حضور دکتر راستین معاون اجرایی، دکتر پارسا معاون فنی، صفری مدیر حراست دانشگاه، نخعی معاون مدیریت توسعه منابع دانشگاه ، نماینده اداره بازرسی دانشگاه، مسئول حراست معاونت بهداشت، مدیر گروه توسعه شبکه، مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت، کارشناس مسئول بهورزی معاونت بهداشت در دفتر معاون فنی معاونت بهداشت برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی دستورالعمل جذب بهورز پرداخته و در خصوص نحوه اجرای مراحل پذیرش بهورز بحث و تبادل نظر گردید.