رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه دو روزه کدگذاری علل مرگ منطبق با طبقه بندی بین المللی بیماریها (ICD11)

این نشست در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۷  و ۱۸ بهمن توسط مهندس موسوی مدرس دوره برگزار گردید.

در این کارگاه کلیه کاربران ثبت مرگ (کارشناسان و کارشناس مسئول واحد آمار و فناوری اطلاعات سلامت شبکه های بهداشت و درمان)، کارشناسان فناوری اطلاعات سلامت معاونت درمان، تعدادی از کاربران کدگذار و ثبت مرگ شاغل در بیمارستان های جنرال شهر اصفهان و کارشناس ثبت مرگ آرامستان شهر اصفهان با حضور دکتر سقائیان نژاد استاد و هیأت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه و دکتر گیاه چین کارشناس اداره پزشکی قانونی استان حضور داشتند.