رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه آموزشی روش های صحه گذاری در فرایند های آزمایشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی روش های صحه گذاری در فرایندهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه به منظور توانمندسازی کارشناسان آزمایشگاههای شهرستان ها با حضور مدرس کشوری  دکتر جباری در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ توسط اداره امور آزمایشگاه های حوزه معاونت بهداشت برگزار گردید.