مناسبتها

۲۴ مهر ماه روز جهانی غذا

 

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان :روند افزایش گرسنگی از سال ۲۰۱۴،همراه با گسترش چاقی به روشنی نیاز به تسریع و تشدید اقدامات برای تقویت سیستم های غذایی و حفاظت از معاش مردم را نشان می دهد.بر این اساس در سال جاری به مناسبت روز جهانی غذا(۲۴ مهر) و با توجه به بحران کمبود غذا در جهان،دامن زدن انتشار ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن در کاهش دسترسی به غذا برای اقشار آسیب پذیر جامعه،شعار"همه با هم برای تغذیه سالم و تامین امنیت غذایی خانواده در شرایط اپیدمی کرونا" در نظر گرفته شده و اقدامات نمادین در جهت آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه انجام می شود.

پیام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان

معاون بهداشت ورییس مرکز بهداشت استان  طی پیامی سالروز بازگشت آزادگان سرافراز کشورمان را به میهن اسلامی تبریک گفت.

در این پیام آمده است :

اشتراک در مناسبتها