رفتن به محتوای اصلی
x

تسهیلات مادران باردار شاغل

 

برخی از  تسهیلات وامتیازات مادران باردار شاغل:

 

🔹به مادران باردار، مرخصی زایمان 9 ماه کامل با حقوق و فوق العاده های مرتبط پرداخت می شود.

🔹دو ماه از مرخصی زایمان به درخواست مادر می تواند قبل از تولد فرزند باشد.

🔹مرخصی زایمان 12 ماه کامل برای مادران باردار دارای 2 قلو و بیشتر اعطا می شود. 

🔹دورکاری به مادران باردار حداقل بمدت 4 ماه در صورت امکان

🔹اختیاری بودن نوبت کاری شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیر خوار تا 2 سال و برای پدر تا 1 ماهگی فرزند

🔹کاهش سن بازنشستگی به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و یک و نیم سال برای تولد فرزند سوم به بعد اعطا می شود. 

🔹کسر تعهدات قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان به ازا هر فرزند 6 ماه

🔹امکان گذراندن تعهدات مادران متاهل در محل سکونت خانواده

🔹امکان تعویق طرح تا دو سالگی فرزند وجود دارد.

🔹افزایش محدوده سنی در استخدام جدید به ازاء تاهل و برای هر فرزند از یک تا پنج سال

🔹افزایش سنوات خدمت به میزان یک سال به ازا هر فرزند برای خانواده پس از تولد فرزند سوم تا پنجم در نظر گرفته شده است.