رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری پنجمین دوره آموزشی مقدماتی "کلاس های آمادگی برای زایمان" در حوزه بهداشت

در راستای اجرایی سازی دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پنجمین دوره آموزشی مقدماتی "کلاس های آمادگی برای زایمان" ویژه پرسنل مامایی منتخب شبکه های تابعه، در قالب برنامه ای ۶۰ ساعته در تیرماه سال ۱۴۰۳  توسط واحد سلامت مادران گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده و با حضور مربی ارشد کشوری به صورت تئوری و عملی برنامه ریزی و اجرا گردید. 
حفظ و ارتقا سلامت مادر و نوزاد از طریق کاهش سالانه ۵ درصد از میزان سزارین تا دستیابی به میانگین جهانی و آموزش و فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی و فیزیولوژیک از اهداف برگزاری این دوره آموزشی شش روزه می باشد. در پایان دوره، روند اجرایی برنامه تشریح و انتظارات از شرکت کنندگان در زمینه برنامه ریزی جهت ارتقای پوشش کمی و کیفی کلاس های آمادگی برای زایمان اعلام گردید.