رفتن به محتوای اصلی
x

بازدیــد نــوروزی از ستاد شبکه بهداشت و بیمارستان شهدای لنجان

بازدیــد نــوروزی معــاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان
از ستاد شبکه بهداشت و بیمارستان شهدای لنجان