رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بین راهی شهرستان اردستان

 روز شنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ دکتر علی پارسا معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان باتفاق دکتر ذبیحی مدیر شبکه و درمان شهرستان اردستان، مهندس فدایی مسئول گسترش و کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت از مرکز تهیه و توزیع بین راهی اردستان بازدید کردند.
در این بازدید آخرین روند رعایت موازین بهداشتی در اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و نحوه پایش و نظارت مرکز بهداشت از این اماکن مورد ارزیابی قرار گرفت.
ایشان در پایان ضمن تشکر از زحمات همکاران بهداشت محیط، اکيداً توصیه نمودند که همچنان با حساسیت و دقت وضعیت بهداشتی کلیه مراکز حساس در این ایام نظارت و با متخلفین و ناقضین ضوابط بهداشتی طبق مقررات به شدت برخورد نمایند