آقای سعادت مانیان

 

سابقه کاری:۴ سال

فعالیت های پژوهشی انجام شده:

۱- انجام پایان نامه به عنوان "بررسی فراوانی جلبک اوسیلانورریا و غلظت ژئوزمین و ارتباط آنها با یکدیگر در منابع آب سد چم آسمان و تنظیمی اصفهان"

۲- ترجمه و چاپ کتاب Microbiology of anaerobic digesters  (میکروبیولوژ هاضم های بیهوازی)

۳- همکار اصلی طرح دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عنوان «بررسی تأثیر آنتی بیوتیکهای اکسی تتراسایکیلین، تایلوزین و آموکسی سیلین بر فعالیت متان سازی بیوسس بیهوازی»

۴- گذراندن دوره های آموزشی کار با دستگاه (High performance Liquid chromatogryl)در دانشکده شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری:

۱- تدریس در مجتمع آموزشی صنعت آب و برق شهید عباسپور در زمینه آب و فاضلاب در تابستان سال ۱۳۸۶

۲- فعالیت در شهرداری خمینی شهر بعنوان کارشناس مشاور در قسمت معاونت خدمات شهری از تاریخ ۱/۱۲/۸۸ لغایت ۳۱/۵/۸۹ به مدت شش ماه

۳- فعالیت به عنوان کارشناس آزمایشگاه در زمینه آنالیز دستگاهی در آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بهداشت استان