previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی سلامت زنان میانسال در دوره باروری و یائسگی

وبینار آموزشی با موضوع "سلامت زنان میانسال در دوره باروری و یائسگی" در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۵ ویژه گروه هدف مدیران و مربیان آموزشگاه بهورزی شبکه های بهداشت ودرمان تابعه، در محل معاونت بهداشتی برگزار گردید.

 

 

مراسم تکریم ومعارفه مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اردستان

مراسم تکریم از دکتر مهیار حاجی مالیان ومعارفه دکتر حسن ذبیحی اردستانی به عنوان مدیر شبکه بهداشت ودرمان اردستان با حضور دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت استان در محل فرمانداری اردستان انجام شد.

تقدیر ریاست مرکز بهداشت استان به مناسبت روز ملی حمل ونقل از کارکنان نقلیه

به مناسبت روز حمل ونقل  دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت استان به همراه آقای نصر مسئول اموراداری مرکز از رانندگان معاونت تقدیرو تشکر نمودند.

برگزاری اولین دوره تکمیلی آموزشی در زمینه کلاس های آمادگی برای زایمان در حوزه بهداشت

 اولین دوره آموزشی تکمیلی "کلاس های آمادگی زایمان" ویژه مربیان کلاس های آمادگی برای زایمان منتخب از شبکه های تابعه، توسط واحد سلامت مادران در تاریخ های ۲۴و۲۵ آذرماه در محل مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.
 

بهداشت اصفهان با کمبود نیروی انسانی مواجه است .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ورئیس مرکز بهداشت استان گفت :با وجود بازنشستگی تعداد زیادی از نیروهای این مجموعه در سال های گذشته جایگزینی صورت نگرفته وبا کمبود نیرو روبرو هستیم .

برگزاری جلسه هم اندیشی پزشکان وماماهای برنامه پزشک خانواده با حضور ریاست مرکز بهداشت

در تاریخ ۹۸/۹/۲۳جلسه هم اندیشی نمایندگان پزشکان و ماماهای برنامه پزشک خانواده  با حضور  دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت ، دکتر رضایی معاون فنی و کارشناسان گروه توسعه شبکه در معاونت بهداشت برگزار گردید.

 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS