previous pauseresume next

برگزاری جلسه بازتوانی خدمات

با توجه به اهمیت فاز بازتوانی در چرخه مدیریت بحران به منظور بازگشت خدمات متوقف شده به گروهها و جمعیت هدف، جلسه مسئولین واحدهای فنی در خصوص  تهیه وتدوین برنامه بازتوانی خدمات و فعالیت های حوزه معاونت بهداشت در تاریخ ۹۹/۲/۱۴ در محل دفتر معاون  فنی مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی با کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان جلسه ای در ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۳  اردیبهشت در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان با حضور دکتر مرآثی رئیس دانشکده بهداشت  و دیگر اعضای کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه برگزار گردید.

گرامیداشت روز جهانی کارگر

در آستانه روز جهانی کارگر ، آقای دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت استان با دعوت از کلیه کادر خدمات و تاسیسات مرکز بهداشت استان ، از زحمات کلیه این عزیزان بخصوص در ایام مبارزه با بیماری کرونا تقدیر و تشکر کردند . در این مراسم که در روز شنبه ۹۹/۲/۱۳ در حوزه مدیریت مرکز بهداشت استان انجام گردید ، آقای دکتر صادقیان معاون اجرایی و آقای نصر مسئول امور اداری مرکز بهداشت استان نیز حضور داشتند .

تقدیر ریاست مرکز بهداشت استان از واحد بهداشت حرفه ای به مناسبت روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان ،دکتر حیدری ریاست مرکز بهداشت به همراه دکتر صادقیان  معاون اجرایی  مرکز با حضور در واحد بهداشت حرفه ای ضمن تبریک روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای  این روز را به متخصصین بهداشت حرفه ای تبریک واز خدمات صادقانه وتلاش و کوشش ارزنده این عزیزان به ویژه در راستای اجرای بسیج ملی پیشگیری وکنترل کرونا ویروس صمیمانه تقدیر وتشکر نمودند .

پیام تبریک معاون بهداشتی ورئیس مرکز بهداشت استان به مناسبت روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای

۹ اردیبهشت روزجهانی ایمنی و سلامت کارگر گرامی باد

هرساله روز ۲۸ آوریل (مصادف با ۹ اردیبهشت )ازطرف سازمان بین المملی کار (ILO) روز ایمنی و بهداشت کار نامیده می شود که هدف از این روز تاکید برپیشگیری ازحوادث و بیماریها ناشی از کار و متمرکز ساختن نقاط قوت کارشناسان بهداشت حرفه ای ، کارفرمایان و کارگران می باشد.ازاین رو هرکدام از این ارکان مسئولیت خطیری بر عهده دارند .

برگزاری جلسه با اداره کل سازمان بهزیستی کل استان اصفهان در راستای اجرای فرآیندهای پیشگیری و درمان مطلوب مددجوان تحت پوشش این سازمان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان روز یکشنبه مورخ ۷ اردیبهشت ۹۹ جلسه ای به منظور اجرای هرچه مطلوب تر فرآیندهای پیشگیری و درمان در مراکز تجمعی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان با حضور نماینده این سازمان آقای دکتر پورشبانان و معاون فنی و کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای واگیردار معاونت بهداشتی استان در محل سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS