previous pauseresume next

برگزاری سومین جلسه کمیته اطلاع رسانی وارتباطات بسیج ملی کنترل فشار خون

سومین جلسه کمیته اطلاع   رسانی وارتباطات بسیج ملی کنترل فشار خون با حضور اعضای کمیته در رابطه با شروع فاز دوم اطلاع رسانی وارائه گزارش عملکرد رئیس کمیته واعضای کمیته اطلاع رسانی وارتباطات در تاریخ ۹۸/۳/۸در محل سالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار گردید.

 

 

پیوستن مسئولین وهنرمندان استان اصفهان به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

دکتر رضایی استاندار اصفهان ودکتر نوروزی شهردار اصفهان همچنین جمعی از نمایندگان فرمانداران واعضای شورای اسلامی شهر اصفهان وشهرداران مناطق مختلف اصفهان ودیگر مسئولین استانی ودانشگاهی ونیز تعدادی از هنرمندان عرصه تئاتر وتلویزیون به کمپین طرح ملی کنترل فشار خون بالا پیوستند.

برگزاری جلسه هماهنگی با مدیران بیمه های درمانی استان

جلسه هماهنگی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با حضور مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی ، مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح ،مدیر کل بیمه سلامت استان ،ریئس بهداشت ودرمان صنعت نفت وریئس اداره بهداشت ودرمان وامور بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره) در تاریخ ۹۸/۳/۷ در دفتر ریاست مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

جلسه هماهنگی بسیج ملی فشار خون با حضور متخصصین طب کار و نمایندگان مراکز تخصصی طب کار

جلسه هماهنگی بسیج ملی فشار خون با حضور متخصصین طب کار و نمایندگان مراکز تخصصی طب کار در تاریخ  ۹۸.۳.۷ در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان تشکیل شد .

برگزاری سومین جلسه کمیته اجرایی کنترل فشار خون

سومین جلسه هماهنگی کنترل فشار خون بالا در تاریخ ۹۸/۳/۵ با حضور کلیه اعضا در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان تشکیل جلسه داد .

جلسه هماهنگی با انجمن پزشکان عمومی در ارتباط با مشارکت پزشکان عمومی در بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

این جلسه با دعوت حوزه معاونت بهداشتی از انجمن پزشکان عمومی در تاریخ ۹۸/۳/۵ در محل دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان اصفهان تشکیل گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS