previous pauseresume next

برگزاری جلسه هماهنگی بسیج فشار خون یا مسئولین کلینیک های درمانی بخش خصوصی

جلسه هماهنگی بسیج کنترل فشار خون با حضور مسئولین کلینیک های درمانی بخش خصوصی صبح روز   ۹۸/۳/۱۲ درخصوص جلب مشارکت ایشان در بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در سالن اجنماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی بسیج فشار خون یا مسئولین بسیج استان

جلسه هماهنگی بسیج کنترل فشار خون بالا در تاریخ ۹۸/۳/۱۱ در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان با حضور مسئولین بسیج قرارگاه صاحب الزمان ، قرارگاه امام رضا  ، بسیج سازندگی و بسیج جامعه پزشکی و با حضور تیم مدیریت مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شهرستان اصفهان برگزار گردید .

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا توسط پرسنل اورژانس در راهپیمایی روز قدس

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا با همکاری پرسنل اورژانس در راهپیمایی روز قدس در میدان امام خمینی (ره)برگزار گردید.

جلسه هماهنگی کمپین فشار خون با مسئول دفاتر پیشخوان

جلسه هماهنگی در خصوص نحوه همکاری دفاتر پیشخوان دولت با کمپین کنترل فشار خون بالا در تاریخ ۹۸/۳/۹ با حضور کارشناسان بهداشت محیط در حضور معاون اجرایی مرکز بهداشت استان آقای دکتر صادقیان برگزار گردید .

برگزاری کلاس آموزش مداوم پزشکان با عنوان کنترل فشار خون

کلاس آموزش مداوم پزشکان با موضوع و محوریت کمپین کنترل فشار خون بالا در تاریخ ۹۸/۳/۹ در محل سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تالار لقمان جهت پزشکان بخش خصوصی و دولتی برگزار گردید.

برگزاری جلسه با انجمن صنفی کارفرمایی در مانگاه های عمومی وتخصصی غیر دولتی استان اصفهان در رابطه با طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا

جلسه انجمن صنفی کارفرمایی درمانگاههای عمومی وتخصی  غیر دولتی استان اصفهان در خصوص تعامل واستفاده از ظرفیت درمانگاه های سطح شهر اصفهان در بسیج ملی کنترل فشار خون با حضور دکتر صادقیان معاون اجرایی مرکز بهداشت استان وهمچنین دکتر احمدیان مسئول بیماری های غیر واگیر در تاریخ ۹۸/۳/۸ در دفتر آن معاونت برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS