previous pauseresume next

واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی جلسه هماهنگی مراقبت از نوزاد پرخطر در منزل را برگزار کرد.

روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۱ به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات اجرایی برنامه مراقبت در منزل و برنامه ریزی در خصوص آزمون از پرستاران مراقب، جلسه ای با حضور رابطین بیمارستان های مجری و شرکت طرف قرارداد، کارشناسان معاونت درمان و معاونت بهداشتی و خانم دکتر نم نباتی عضو هیات عملی دانشکده پرستاری در محل معاونت بهداشتی برگزار گردید.

بررسی عملکرد مالی و فنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان های تیران و کرون و شاهین شهر و میمه

جلسه بررسی عملکرد مالی و فنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان های اردستان و برخوار  روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۷/۱۱به صورت جداگانه با حضور آقای دکتر صادقیان معاون محترم اجرایی مرکز بهداشت استان ، مدیر و مسئولین مالی و گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان تیران و کرون ؛ و شاهین شهر و میمه، و مدیر گروه و کارشناسان گروه توسعه شبکه مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

جلسه هماهنگی کارگروه آلودگی هوا استان

در تاریخ ۹۸/۷/۹ جلسه هماهنگی کارگروه آلودگی هوا استان با حضور تمامی اعضاء در محل مدیریت بحران استانداری برگزار شد.

بازدید رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از کانون های سالک استان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان این بازدید گروهی به سرپرستی آقای دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت به منظور ارزیابی و بررسی وضعیت بیماری سالک و فعالیتهای انجام شده کنترل لیشمانیا در کانون های آندمیک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز شنبه  ۹۸/۷/۶ انجام شد .

واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دوره آموزشی بهبود کیفیت مبتنی بر شواهد را برگزار کرد.

کارگاه های آموزشی بهبود کیفیت مبتنی بر شواهد جهت دو گروه در تاریخ ۹۸/۷/۲ ویژه کارشناسان سلامت کودکان و مربیان بهورزی و ۹۸/۷/۴ ویژه معاونین بهداشتی و کارشناسان مسئول سلامت خانواده شهرستان ها در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی برگزار گردید.

بررسی عملکرد مالی و فنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان های اردستان و برخوار

جلسه بررسی عملکرد مالی و فنی شبکه بهداشت و درمان شهرستان های اردستان و برخوار  روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۷/۴به صورت جداگانه با حضور آقای دکتر صادقیان ، معاون محترم اجرایی مرکز بهداشت استان ، مدیر و مسئولین مالی و گسترش شبکه بهداشت و درمان اردستان و برخوار، مدیر گروه و کارشناسان گروه توسعه شبکه مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS