previous pauseresume next

کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ویژه پرسنل آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی کارگاه پیشگیری از خودکشی ویژه پرسنل آتش نشانی شهر اصفهان در تاریخ ۹۷/۱۲/۶ در سالن اجتماعات این حوزه برگزار گردید.

بازدید رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان های دوستدار سالمند

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان: در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰ و ۹۷/۱۲/۱ خانم دکتر عظیمی رئیس محترم اداره سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه اساتید دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگانی از معاونت های درمان و بهداشت از فضاهای دوستدار سالمند، شامل مراکز خدمات جامع سلامت حضرت علی (ع)، مرکز ولدان و دو بیمارستان منتخب دوستدار سالمند چمران (بیمارستان تک تخصصی) و بیمارستان امین (بیمارستان جنرال) بازدید نمودند.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان: ۳۱ درصد علت فوت مردان در اصفهان سکته های قلبی و مغزی است

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: ۲۴ درصد علت فوت مردان در اصفهان سکته های قلبی است و پس از آن سکته هاي مغزي  با ۷ درصد قرار دارد.

نشست بحث وهم اندیشی پیرامون برنامه ارتقاء فعالیت بدنی نوجوانان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، نشست بحث وهم اندیشی پیرامون برنامه ارتقاء فعالیت بدنی نوجوانان  روزسه شنبه۹۷/۱۱/۳۰ با چشم انداز "یک روز همه نوجوانان ایرانی از لحاظ جسمی فعال خواهند بود و در محیط هایی زندگی می کنندکه آنهارابه  فعالیت های جسمی منظم تشویق و حمایت می کنند." باحضور ۱۱ دانشگاه درگیر در سالن بیمارستان قلب شهیدرجایی تهران برگزار شد.

شعار هفته ملی سلامت مردان ایران در سال ۱۳۹۷

"مردان فعال تر ، مردان سالم تر"

 

عناوين و محورهای اطلاع رسانی و آموزش در روزها ی هفته ملی سلامت مردان ایران در سال ۹۷

بازدید رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگبر وزارت بهداشت از کانونهای اپیدمی سالک استان

آقای دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به اتفاق گروهی از صاحبنظران کشوری بیماری سالک روز شنبه ۹۷/۱۱/۲۷ از کانونهای اپیدمی سالک استان اصفهان بازدید نمودند .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS