معرفی برنامه معاینات غربالگری دانش آموزان بر اساس شناسنامه سلامت دانش آموزان

 

 

 

یکی از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هر دوره تحصیلی سلامت جسمانی و روانی آنان است.بنابراین چه از نظر آموزشی و کنترل عوامل افت تحصیلی و چه از نظر بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها و بروز معلولیت ها لازم است سلامت جسمی و روانی تمامی دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گیرد . منظور از معاینات غربالگری جستجوی بیماری یا اختلال به وسیله آزمون های عملي و سریع ، معاینه و یا روش های دیگر در افرادی است که ظاهراً سالم به نظر می رسند.در مراقبت های بهداشتی درمانی دانش آموزان ، برای شناسایی برخی از بیماری و نقایصی مانند اختلالات رشد ، مشکلات بینایی و شنوایی ، بیماری های لثه و پوسیدگی دندان، گواتر و کم خونی ، اختلالات رفتاری، انحراف ستون فقرات واختلالات عملکرد دستگاههای بدن معاینات غربالگری به صورت سالانه انجام می شود که شامل معاینات پزشکی وارزیابی مقدماتی دانش آموزان بوده و نتایج آن در شناسنامه سلامت دانش آموز ثبت می گردد.