گزارش برگزاری هفته بسیج ملی تغذیه صحیح بهمن ماه۹۷

در راستای برنامه های ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه که از اولویت های برنامه نظام سلامت کشور است، هر ساله بسیج آموزش همگانی تغذیه برگزار می شود.

با توجه به ضرورت فرهنگ سازی و اصلاح الگوی غذایی مردم کشور؛ در سال جاری نیز این برنامه در بهمن ماه سال جاری، جهت حساس سازی و اطلاع رسانی در سطوح مختلف اعم از سیاستگزاران، برنامه ریزان و عوامل اجرایی دخیل در امر غذا و تغذیۀ استان و شهرستان ها و عموم جامعه پیش بینی شد و با هدف کاهش روند رو به گسترش بیماری های غیرواگیرخصوصا چاقی، بهبود شیوۀ زندگی و اصلاح الگوی مصرف غذایی، با تاکید بر « افزایش مصرف میوه، سبزی و حبوبات » به اجرا درآمد. در این راستا واحدهای بهبود تغذیه جامعه شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان، باجلب مشارکت سایر ادارات و ارگان های مرتبط با امر غذا و تغذیه، فعالیت های چشمگیری در ابعاد مختلف آموزشی و تبلیغاتی در خصوص تغذیۀ صحیح انجام داده اند که از جملۀ این موارد می توان به:

- برگزاری ۴۱۷  مورد همایش و جشنواره غذای سنتی با ارائۀ  ۲۴۲۰۳ غذا

 - برگزاری  ۲۰۰جلسه هماهنگی درون بخشی و برون بخشی با حضور  ۱۹۰۰نفر شرکت کننده

- برگزاری ۷۰۰۰  برنامه نمادین برای ۱۱۱۱۲ نفر شرکت کننده

- توزیع ۲۴۲۷۰ مورد رسانۀ کمک آموزشی

 - ارسال ۵۲۸۷  پیام و یا پیامک

- چاپ  ۴۱ مقاله در سایت ها و خبرنامه ها با تیراژ  ۷۶۷۵

- برگزاری  ۱۳۹۷.۸۵ساعت آموزش برای  ۸۲۳۷۴نفر آموزش گیرنده

در سطح استان اشاره داشت.

در پایان از کارشناسان محترم این واحدها و تمامی عزیزانی که در این عرصه تلاش و همکاری داشته اند تشکر و قدردانی  می گردد.

واحد بهبود تغذیه جامعه/مرکز بهداشت استان