نشست برنامه ریزی آموزشی مهارتهای سلامتی نوجوانان درکانونهای اوقات فراغت مورخ ۹۸/۲/۱۹

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، سومین نشست برنامه ریزی آموزشی مهارتهای سلامتی نوجوانان درکانونهای اوقات فراغت روزپنج شنبه۱۹ اردیبهشت۹۸ برگزار گردید.

این نشست با هدف بررسی پروتکل اجرایی آموزش مهارت های سلامتی به نوجوانان دراوقات فراغت تابستان ، بررسی شیوه ثبت نام دانش آموزان درکانونهای اوقات فراغت تابستان وشیوه برگزاری کلاس سخت کوشی وتلاش درنوجوانان درکانونهای اوقات فراغت تابستان باحضورارگان های درگیر( بهزیستی – استانداری – کانونهای فرهنگی هنری مساجداصفهان – اداره کل تبلیغات اسلامی-دفتراموربانوان استانداری – اداره کل فنی وحرفه ای –کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان – سپاه صاحب الزمان – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی – آموزش وپرورش – شهرداری اصفهان- هلال احمر- فرهنگ وارشاداسلامی – ورزش وجوانان ) در دفتر معاون بهداشتی برگزار شد.در این جلسه بحث وتبادل نظردرخصوص برگزاری کلاس سخت کوشی وتلاش درکانونهای اوقات فراغت تابستان صورت پذیرفت.