میز خدمت

مراجعین

 

ثبت نام اینترنتی (سامانه تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ثبت نام اینترنتی متقاضیان طرح نیروی انسانی
سامانه مدیریت نظارت و ارتباطات مردمی ستاد فوریتهای مرکز سلامت محیط و کار ( سامانه بهداشت ۱۹۰ ) اخبار و اطلاعیه های مشمولین طرح
سامانه ثبت نام جویای کار  دستورالعملهای مشمولین طرح
لیست آزمایشگاه های ارائه دهنده خدمات دیابت مرکز جامع تکامل کودکان
لیست دفتر انجمن آموزشگاه های بهداشت ویژه اصناف لیست مراکز ارائه خدمات دیابت
لیست شرکت های خدمات کنترل آفات دارای مجوز از معاونت بهداشتی لیست مراکز گذری
مشخصات شرکتهای ارائه کننده خدمات سلامت کار در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )خرداد ۱۴۰۰ لیست مراکز و پایگاههای مشاوره بیماری ایدز
لیست مشخصات مراکز خصوصی و پزشکان مجاز به ارائه خدمات سلامت کار خرداد ماه ۱۴۰۰ مراکز برگزار کننده کلاس های آمادگی زایمان
دستور العمل ها و کتب راهنما بالینی ویژه دانشجویان و اعضاء هیات علمی سامانه مدرسه مروج سلامت
لیست مراکز ارائه دهنده خدمات جامع سلامت استان اصفهان سامانه ثبت و پیگیری مکاتبات مردمی
لیست آزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر و روانگردان مورد تائید استان اصفهان  

 

کارکنان

 

سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) داشبورد مدیریتی معاونت بهداشتی آزمون الکترونیکی ضمن خدمت
نرم افزار غربالگری نوزادان سامانه جامع آماری معاونت بهداشتی اتوماسیون اداری
سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار پست الکترونیکی فیش حقوقی کارکنان
سامانه آموزش،مشاوره و آزمایشات حین ازدواج   سامانه آموزش خدمات کارکنان اتوماسیون تردد کارکنان
سامانه خدمات الکترونیک سامانه آموزش مداوم کشور   درخواست خدمات اینترنت و پست الکترونیکی
  سامانه نظام پیشنهادات   تغییر کلمه عبورvpn 
    میزان استفاده کاربران ازvpn