معرفی واحد پژوهشهای کاربردی

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاهداف برنامه های عملیاتی ۳ سال گذشته و میزان تحقق آن اهداف

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

رسالت  :

توسعه كمي و كيفي پژوهش­هاي بهداشتي و افزايش امكان دستيابي كاركنان  حوزه سلامت به منابع اطلاعاتي

 

 بیانیه ماموریت :

دفتر پژوهش­های كاربردی مسئوليت توسعه و گسترش فرهنگ پژوهش و كتابخوانی را بر عهده دارد. اين دفتر تلاش دارد :

*با ترغيب و توانمندسازی كاركنان  حوزه سلامت در انجام تحقيقات بهداشتی، باعث گسترش کمیت و کیفیت پژوهش­های بهداشتی شود . 

*با ایجاد زمینه­­های مناسب جهت دست­یابی كاركنان  حوزه سلامت به منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیک، در راستای حل مشكلات بهداشتی گام بردارد .

*همچنين در راستای اين مسئوليت مي­كوشد تا با كمك در طراحی پژوهش­ها، تصويب و ارسال طرح­هاي مصوب به معاونت تحقیقات و فناوری باعث تسهيل و تسريع در انجام طرح­هاي پژوهشي بهداشتي شود .

 

 اهداف برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۴:

۱-   افزايش آگاهي و عملكرد پرسنل بهداشتي در خصوص  روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته به میزان ۲۰ درصد وضعیت موجود

۲-   افزايش تعداد پژوهش­هاي HSRدر مراكز بهداشت استان و شهرستان­ها به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

۳-   افزایش شناخت مدیران، رابطین پژوهشی و کارشناسان از دفتر پژوهش به میزان ۱۵ درصد وضعیت موجود

۴-   افزایش دسترسي به منابع اطلاع­رساني در کتابخانه معاونت بهداشتی به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

۵-   افزايش کمی منابع اطلاع­رساني به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

۶-   بهبود زیرساخت دفتر پژوهش به میزان ۱۰ درصد

 

 اهداف برنامه های عملیاتی ۳ سال گذشته ومیزان تحقق آن اهداف :

 

اهداف برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۳ :

۱-   افزايش آگاهي، نگرش و عملكرد پرسنل بهداشتي در خصوص پژوهش و علوم وابسته به میزان ۱۰درصد وضعیت موجود

۲-   افزايش تعداد پژوهش­هاي HSRدر مراكز بهداشت استان و شهرستان­ها به میزان ۱۰درصد وضعیت موجود

۳-   افزایش شناخت مدیران،رابطین پژوهشی و کارشناسان از دفتر پژوهش به میزان ۱۵درصد وضعیت موجود

۴-   افزایش دسترسي به منابع اطلاع­رساني در کتابخانه معاونت بهداشتی به میزان ۱۰درصد وضعیت موجود

۵-   افزايش کمی منابع اطلاع­رساني به میزان ۱۰درصد وضعیت موجود

 

میزان تحقق اهداف ۱۳۹۳ :

بررسی عملکرد دفتر پژوهش های کاربردی در سال ۱۳۹۳نشانگر آن است که بخشی از هدف شماره ۱پیش بینی شده در برنامه اجرايي عملياتي واحد به علت نبود زیرساختهای لازم در سطح دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت برگزاری دوره های پژوهش به صورت الکترونیک محقق نشده  و فعالیت برگزاری غرفه پژوهش که در جهت هدف شماره ۲ بود به علت اینکه در سطح دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش در این خصوص اقدامی صورت نپذیرفت ، محقق نشد که در مجموع ۷/۹۷درصد از کل اهداف محقق شده اند.

 

اهداف برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۲ :

۱-    افزايش آگاهي ، نگرش و عملكرد پرسنل بهداشتي در خصوص پژوهش و علوم وابسته به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

۲-    افزايش تعداد پژوهش هاي HSRدر مراكز بهداشت استان و شهرستان ها به میزان ۳۵ درصد وضعیت موجود

۳-    افزایش دسترسي به منابع اطلاع رساني در کتابخانه معاونت بهداشتی به میزان ۲۰ درصد وضعیت موجود

۴-    افزايش کمی منابع اطلاع رساني به میزان ۲۵ درصد وضعیت موجود

۵-    افزایش دسترسي به منابع اطلاع رساني در کتابخانه های شبکه های بهداشتی به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

 

میزان تحقق اهداف ۱۳۹۲ :

بررسی عملکرد دفتر پژوهش های کاربردی در سال ۱۳۹۲ نشانگر آن است که هدف شماره ۱ پیش بینی شده در برنامه اجرايي عملياتي واحد به علت نداشتن اعتبار لازممحقق نشده که ۹۸/۹۹ درصد از کل اهداف محقق شده اند.

 

 اهداف برنامه عملیاتی  سال ۱۳۹۱ :

۱- افزايش آگاهي ، نگرش و عملكرد پرسنل بهداشتي در خصوص پژوهش و علوم وابسته به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

۲- افزايش تعداد پژوهش هاي HSRدر مراكز بهداشت استان و شهرستان ها به میزان ۲۷ درصد وضعیت موجود

۳- افزایش دسترسي به منابع اطلاع رساني در کتابخانه معاونت بهداشتی به میزان ۲۰ درصد وضعیت موجود

۴- افزايش کمی منابع اطلاع رساني به میزان ۲۵ درصد وضعیت موجود

۵- افزایش دسترسي به منابع اطلاع رساني در کتابخانه های شبکه های بهداشتی به میزان ۱۰ درصد وضعیت موجود

 

میزان تحقق اهداف ۱۳۹۱ :

بررسی عملکرد دفتر پژوهش های کاربردی در سال ۱۳۹۱ نشانگر آن است که هدف شماره ۱ پیش بینی شده در برنامه اجرايي عملياتي واحد به علت نداشتن اعتبار لازمو هدف شماره  ۵ به علت عدم تشکیل کتابخانه در شبکه ها، محقق نشده اند که در مجموع ۳۶/۹۴ از کل اهداف محقق شده اند.

 

 

اعضای واحد :

 

نام و نام خانوادگی: شهلا شهیدی

سمت :  سرپرست دفتر پژوهش­های کاربردی و کتابخانه

تلفن تماس :۹-۳۴۴۷۶۰۶۰-۰۳۱

ایمیل اداری :shahidi@mui.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: نصرت قدمی زاده اصفهانی

سمت :  کارشناس پژوهشی و مسئول کتابخانه

تلفن تماس :۹-۳۴۴۷۶۰۶۰-۰۳۱

ایمیل اداری :ghadamizadeh@mui.ac.ir

 

 

برنامه استراتژیک واحد،یابرنامه های بلندمدت با ذکر اهداف:

نقاط قوت  ( Strengths ‏) S:   

S1- حمايت مسئولین مرکز بهداشت استان از پژوهش­هاي كاربردي

S2- وجود كاركنان دوره دیده و علاقمند در دفتر پژوهش­هاي كاربردي

S3-   وجود مهارت­هاي علمي و اجرایی کارکنان و اعضای شورای پژوهش­هاي كاربردي

S4- حمایت سایر واحدها از دفتر پژوهش

S5-  وجود گردش فرآيندهاي جاري واحد

S6- امکان استفاده از منابع الکترونیکی دانشگاه جهت کارکنان واحدها و شبکه­ها با هماهنگی کتابخانه مرکزی دانشگاه

S7-  وجود منابع اطلاعاتی چاپی به روز

S8-  وجود دستورالعمل­ها و راهنماها در زمینه انجام پژوهش

S9-  وجود الویت های پژوهشی بازبینی شده حوزه برای سال ۱۳۹۴

 

 

نقاط ضعف( Weaknesses ‏) W  :

W1- ناشناخته بودن ماهيت وجودي و وظايف دفتر پژوهش برای تعدادی از کارکنان و مسئولین حوزه معاونت بهداشتی

W2- فقدان چارت تشکیلاتی مدون و بودجه مشخص برای دفتر پژوهش­های کاربردی و كتابخانه

W3- محدود شدن تشکيل جلسات و گردهمائی­ها با کارشناسان شهرستان­ها

W4- ضعف آگاهي، نگرش و عملکرد كاركنان در زمينه علوم وابسته به پژوهش

W5- نداشتن كتابدار مشخص در کتابخانه شهرستان­ها

W6- ثابت نبودن رابطين پژوهشي در شهرستان­ها

W7-  کمبود کارکنان دفتر پژوهش

W8- ضعف استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیک در کارکنان

W9- فقدان نیروی ثابت جهت ارائه خدمات مشاوره­ای به کارکنان

W10- مکان نامناسب کتابخانه

W11- کمبود تجهیزات برای استفده از منابع الکترونیک دانشگاه توسط مراجعین

 

فرصت ها(Opportunities ‏) O  :

O1- امکان تصويب طرح­های پژوهشی با بودجه ۲۰ ميليون ريال توسط شورای اصلی دفتر(تفویض اختیار تصویب طرح­هایی با بودجه کمتر از ۲۰ میلیون ریال )

O2-  وجود حمايت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

O3- وجود روابط و هماهنگي متقابل با ساير واحدهاي ستادي

O4- امكان انجام پژوهش مشترك با ساير دانشكده­ها و معاونت­ها

O5-  امكان انجام طرح­هاي پژوهشي مرتبط با فرآيندهاي جاري ( با بودجه ۵۰ هزار تومان )

O6-  وجود يك نماينده از حوزه معاونت بهداشتي در جلسات کميته  HSRدانشگاه 

O7-   جلب همکاری کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها در زمینه الویت های پژوهشی حوزه های معاونتی از طریق معاونت تحقیقات و فن آوری

O8-  امکان تهیه و خریدکتب مورد نیاز با همکاری حوزه معاونت پژوهشی

O9-  تاکید بر انجام پژوهش و آموزش در زمینه پژوهش در نقشه جامع سلامت استان

O10-  توجه به انجام پژوهش توسط کارکنان در ارزشیابی سالیانه ایشان

O11-  توجه به انجام پژوهش توسط کارکنان در اعطا امتیازات شغلی نظیر گواهینامه نوع دوم و یا ارتقاء شغلی

 

تهديدها  ( Threats ‏) T :

T1- ناکافی بودن شناخت برخی مسئولين دانشگاه از HSR

T2- ناکافی بودن شناخت برخی از ادارات و سازمان­ها از اهمیت HSR

T3- ضعف دسترسي به بانك اطلاعاتي طرح­هاي پژوهشي حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

T4- محدود بودن ارائه آموزش­هاي وابسته به علوم پژوهشي توسط حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

T5- ضعف در برنامه­ريزي آموزشي كاركنان دانشگاه در زمينه علوم وابسته به پژوهش

T6- نگرش هيأت علمي محور در امر پژوهش

T7- محدود بودن امكان خريد كتاب از نمايشگاه­هاي بين المللي

T8- فقدان ارائه خدمات مشاوره­ای توسط حوزه معاونت تحقیقات و فناوری  به علاقمندان

T9- ثابت بودن الگوی طرح­های پژوهشی برای انواع مختلف پژوهش، ارتقاء فرآیند، ممیزی بالینی و ...

T10- ضعف در تامین ساختار ضروری دفاتر پژوهش­های کاربردی توسط دانشگاه و حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

T11- عدم امکان ثبت متمرکز کتب خریداری شده در کتابخانه و ارسال کتاب­ها به کتابخانه مرکزی جهت اخذ کد ثبت

 

اهداف و استراتژی های SWOTسال ۱۳۹۴:

اهداف بلند مدت:

۱-  توسعه كمي و كيفي پژوهش­هاي بهداشتي

۲- افزايش امكان دست­يابي پرسنل به منابع اطلاعاتي

۳- ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بهداشتی در خصوص علوم وابسته به پژوهش

 

استراتژي ها

 

استراتژي­های SO :

SO1– برنامه­ريزي براي توسعه كمي پژوهش­هاي بهداشتي

SO2–  برنامه­ريزي براي توسعه كیفي پژوهش­هاي بهداشتي

SO3–  جلب حمايت معاونت تحقیقات و فناوری جهت آموزش­هاي كاركنان شهرستان­ها

SO4–  تقويت آموزش­هاي كاركنان شهرستان­ها از طريق رابطين پژوهشي

SO5– فعال نمودن كتابخانه­هاي شهرستان­ها

SO6– توانمند سازی اعضائ شورای پژوهش حوزه

استراتژي های WO :

WO1– جلب حمايت اعضاء هيأت علمي جهت بهبود كيفيت طرح­هاي پژوهشي بهداشتي

 WO2– تقويت هماهنگي­هاي برون بخشي

WO3– جلب همکاری سایر معاونت­ها در زمینه تقویت دفتر پژوهش­های کاربردی

 

استراتژي های ST  :

ST1– برنامه­ريزي جهت آموزش پرسنل در زمینه علوم وابسته به پژوهش

ST2- تقويت هماهنگي­هاي درون­بخشي

 

استراتژي های  WT:

WT1– پی­گيری اخذ مجوز چارت سازمانی برای دفتر پژوهش­های کاربردی و کتابخانه

WT2– پی­گيری جذب نیرو برای دفتر پژوهش­های کاربردی و کتابخانه

 

استراتژی های اولی:

برنامه­ريزي براي توسعه كمي پژوهش­هاي بهداشتي

برنامه­ريزي براي توسعه کيفی پژوهش­هاي بهداشتي

برنامه­ريزي جهت آموزش پرسنل در زمينه­هاي مختلف پژوهشي

تقويت هماهنگي­هاي درون­بخشي

 

استراتژي­هاي ساليانه :

۱-۱-آموزش در زمينه  روش تحقیق مقدماتی ویژه کارکنان واحدها و شبکه­ها

۲-۱-آموزش در زمينه  روش تحقیق پیشرفته ویژه کارکنان واحدها و شبکه­ها

۳-۱-برگزاری دوره­ آموزش  پرسشنامه نویسی به صورت الکترونیک

۴-۱-توانمند سازی اعضای شورای پژوهش حوزه

۱-۲-جلب همکاری سایر معاونت­ها، دانشکده­ها در زمینه تحقیقات بهداشتی

۲-۲-جلب همکاری سایر سازمان­ها، ادارات و ارگان­ها در زمینه تحقیقات بهداشتی

۳-۲-برپایی غرفه به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه

۱-۳-تهیه مجموعه معرفی دفتر پژوهش

۱-۴-ساماندهي كتب (وجین نمودن کتاب­های تاریخ گذشته، فهرست نمودن، دسته­بندي و ثبت)

۲-۴-تکمیل بانک اطلاعاتی کتب و به روز نمودن اطلاعات کتاب­ها در نرم­افزار با هماهنگی کتابخانه مرکزی دانشگاه

۳-۴-تهیه رسانه در خصوص کتابخانه حوزه و نحوه امانت کتاب

۱-۵-جلب حمایت مدیریت ، مسئولین واحدها و معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اهدا منابع اطلاع رساني

۲-۵-تسهیل امکان استفاده از منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی دانشگاه برای کارشناسان

۳-۵-جلب حمایت مدیریت، مسئولین واحدها و معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تامین بودجه و اقدام برای خرید منابع اطلاعاتی

۱-۶-پی­گيری اخذ مجوز چارت سازمانی برای دفتر پژوهش­های کاربردی و کتابخانه

۲-۶-پی­گيری جذب نیرو برای دفتر پژوهش­های کاربردی و کتابخانه

۳-۶-هماهنگی جهت جذب دانشجوی کتابداری

۴-۶-پی گیری خرید و ارتقا تجهیزات کتابخانه و دفتر