معرفی واحد مشارکت مردمی

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

 

رسالت:

سلامتی محور توسعه است و معضلات بهداشتی همان معضلات توسعه است که نمی توان آن را فقط در بخش بهداشت حل نمود بنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه و بخش های توسعه برای حل مشکلات بهداشتی و رسیدن به سطح قابل قبول سلامت برای همه لازم است.

چگونگی و نوع مشارکت جامعه در روند فعالیت های بهداشتی ابتدا در سطح پایین و فقط در سطح شرکت در همایشها و گردهمایی ها آغاز می شود ولی به معنای جریان یکسویه ی آگاهی بخشیدن به جامعه و درگیرد نشدن جامعه می باشد. لازمه ی توسعه پایدار سلامت درون جامعه، مشارکت جامعه در سطوح بالاتر یعنی تصمیم گیری، اختیار و... می باشد.

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری :

اهداف کلی:

ارتقاء سطح سلامتی جامع از طریق جلب مشارکت داوطلبان سلامت

اهداف اختصاصی:

۱-ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان شهری با افزایش ۳% تعداد رابطین نسبت به سال قبل

۲-ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان روستایی با افزایش ۲% تعداد رابطین نسبت به سال قبل

۳-ارتقاء سطح کمی برنامه داوطلبان متخصص به ۵ پروژه در شهرستان های اصفهان۱ و ۲ و ۲ پروژه در سایر شهرستان ها

۴-ارتقاء سطح آگاهی رابطان بهداشت و پرسنل بهداشتی با برگزاری حداقل یک کارگاه آموزشی

۵-ارتقاء سواد بهداشتی ساکنان محلات در خصوص خودمراقبتی با اجرای برنامه خودمراقبتی

 

اعضاء واحد:

نام و نام خانوادگی:مهدی خسروی

سمت:کارشناس مسئول واحد مشارکت مردمی

برنامه های کارشناس:برنامه های مشارکت مردمی

تلفن تماس:۰۹۱۳۳۰۳۱۱۷۶- ۳۴۴۸۵۶۱۸

ایمیل:Mahdy_ Khosravi@ yahoo.cam

سوابق اجرایی:۲۵ سال سابقه کار در دانشگاه علوم پزشکی (۷ سال حوزه ی معاونت دانشجویی و ۱۸ سال سابقه در گروه توسعه شبکه ها)

 

برنامه استراتژیک واحد:

۱.     ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان بهداشت

۲.     ارتقاء سطح مشارکت رابطان بهداشت

۳.     ارتقاء سطح آگاهی رابطان بهداشت و پرسنل بهداشتی

۴.     ارتقاء سطح ارتباطات و انگیزه رابطان بهداشت

۵.     سنجش و برنامه ریزی ساختار مشارکت مردمی