معرفی واحد مادران

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

رسالت واحدسلامت مادران:


این واحد متولی كاهش بار بیماری های ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان در مادر ( تا ۶ هفته پس از زایمان ) جنین و نوزاد ( تا ۶ ساعت اول پس از زایمان ) در راستای تعهدات ملی و بین المللی و با توجه به ارزش های سازمانی است.

بيانيه مأموريت واحدسلامت مادران:

گروه مادران برنامه ريزي مي نمايد تا خدمات آموزشي، مشاوره اي، مراقبتي در دوران قبل از بارداري، حين بارداري و پس از زايمان به كليه زنان خواهان بارداري، خانم هاي باردار و زايمان كرده با كيفيت مطلوب و بطور رايگان در واحدهاي بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه گردد.

همچنين اين گروه تلاش مي نمايد تا جامعه و كاركنان بهداشتي درماني را در زمينه اهميت انجام زايمان ايمن آموزش داده و شرايط و امكانات انجام زايمان ايمن را فراهم نمايد.

از جمله سياست هاي متخذه در راستاي ارائه هر چه بهتر خدمات، ايجاد ارتباط با بخش خصوصي، اطلاع رساني از طريق رسانه هاي گروهي، تهيه و توزيع پمفلت، پوستر و جزوات آموزشي، انجام هماهنگي با مراكز آموزشي و ساير ادارات و ارگان های مرتبط مي باشند.

ما بر خود واجب مي دانيم كه پرسنل محيطي و ستادي (هسته آموزشي) را در زمينه فعاليت هاي مرتبط، آموزش داده و با ارتقای سطح علمي و مهارتی، زمينه تقويت عملكرد ايشان را پديد آوريم به علاوه سعي داريم با تدارك امكانات، نيروي پرسنلي و نظارت مستمر، خدمات استاندارد ارائه نماييم.پژوهش، جمع آوری داده ها و تجزيه و تحليل آماری آنها از جمله فعاليت هايي هستند كه ما را در رسيدن به اهدافمان ياري مي نمايند

 

چشم انداز واحد سلامت مادران:

تمام زنان خواهان بارداری و مادران باردار با هر وضعيتي از سلامتي و بيماري، در هر زماني قبل و حین بارداري، حين و پس از زايمان (تا شش هفته) به مراكز ارائه دهنده خدمات در هر كجاي نظام شبكه اعم از بخش دولتي يا خصوصي مراجعه نمایند، خدمات اثر بخش و مطلوب دريافت كنند. به نحوي كه طي اين دوره یا پس از آن دچار مرگ و عوارض غير قابل درمان نشده و در صورت ابتلا به هر مشكلي درمان مناسب و موثر  دريافت كرده باشند و گذر از اين دوران خاطره اي خوش براي آنها به جا بگذارد.

 

اهداف برنامه سال جاری :

 

رديف

موضوع

بهبود شاخص به میزان درصد

۱

افزایش پوشش برنامه مراقبت قبل از بارداری         

۵

۲

افزایش پوشش حداقل ۶ مراقبت در دوران بارداری          

۱

۳

افزایش پوشش مراقبت  پس از زایمان

 ۵/۱

۴

بهبود کیفیت مراقبت های قبل از بارداری (در بخش دولتی)

۱۰

۵

بهبود کیفیت مراقبت های بارداری

۱۰

۶

بهبود کیفیت مراقبت های پس از زایمان

۱۰

۷

بهبود شاخص کیفیت کلی  برنامه کشوری مراقبت ادغام یافته سلامت مادران در بخش دولتی

۱

۸

کاهش درصد  دیابت در بارداری

۱ درصد وضعیت موجود

۹

بهبود کمی خدمات غربالگری ناهنجاری های مادرزادی 

۱۰۰ درصد وضعیت موجود

۱۰

کاهش درصد اختلالات رفتاری و روانی در بارداری

۱ درصد وضعیت موجود

۱۱

 بهبود کمی مراقبت های تغذیه ای در دوران بارداری و شیردهی

۱ درصد وضعیت موجود

۱۲

بهبود کمی  خدمات مراقبتی مربوط به برنامه حذف انتقال اچ آی وی و سیفلیس از مادر به نوزاد در مناطق پایلوت

۱۰۰ درصد وضعیت موجود

اهداف میان مدت و شاخص های برنامه سلامت مادران در مقايسه با كشور

 

رديف

موضوع

اصفهان سال ۱۳۸۴

كشور  سال ۱۳۸۴

رتبه در کشور

اصفهان سال ۱۳۹۰

اصفهان سال ۱۳۹۴

۱

 

کاهش نسبت مرگ مادران بر اثر عوارض بارداری و زایمان ( در صد هزار)

۶/۲۴

۲۴

-

۲/۲۰ (۱۳۹۱) کشور ۵/۱۹

_

۲

افزایش پوشش مراقبت قبل از بارداری (درصد)

۸/۲۲

۴/۱۸

۶

۹/۵۲

۵۰

۳

افزایش پوشش مراقبت دوران بارداری (درصد)

۷/۹۷

۳/۹۴

۵

۶/۹۹

۹۸

۴

افزایش پوشش زایمان ایمن(درصد)

۶/۹۹

۷/۹۸

۲

۸/۹۹

 ۱۰۰

۵

افزایش پوشش مراقبت های پس از زایمان (حداقل ۲ بار) (درصد)

۶/۹۳

۱/۸۷

۹

۹/۹۴

۹۸

۶

افزایش پوشش زایمان بدون درد دارویی و غیر دارویی

۹/۱

۹/۰

۸

۹/۷

۵۰

۷

كاهش میزان سزارین (درصد)

۲/۵۸

۳/۴۲

۲

۹/۶۲

۴۰

 

 * منیع اطلاعات سال ۱۳۸۴، پیمایش کشوری IMESو منبع اطلاعات سال ۱۳۹۰ پیمایش استانی IMESبوده است. ستون آخر بر اساس اهداف توسعه پنجم کشوری و با توجه به اهداف نقشه جامع سلامت استان (که ۱۵ ساله نگاشته شده است) و برنامه راهبردی سلامت مادر و نوزاد (که ۵ ساله و برای سال های ۹۴-۹۱ تهیه شده است) بازبینی و برآورد شده اند. آمار مرگ، مربوط به نظام مرگ مادری و نتایج سال ۱۳۹۱ می باشد.

 

 

اسامی کارشناسان برنامه سلامت مادران

ردیف

محل کار

نام و نام خانوادگی کارشناس

۱

مرکزبهداشت استان

شهلا شهیدی، نادیا رحیمی، مریم منتظری، بیتا حمیدی

EMAIL: family-health@mui.ac.ir

 

۲

اصفهان ۱

پوران نکوییان، فرزانه حاج احمدی

۳

اصفهان ۲

افسر اسدیان، زهرا صالحی پور

۴

اردستان

فرحناز نعمت الهی

۵

برخوار

نسرین صابری

۶

تیران

ندا جعفرزاده

۷

چادگان

لیلا علی محمدی

۸

خوانسار

زهره زمانی

۹

خمینی شهر

مریم جلالیان

۱۰

خور و بیابانک

راضیه مقیمی

۱۱

دهاقان

مریم امانی

۱۲

سمیرم

-

۱۳

شاهین شهر

فرزانه گروه زاده

۱۴

شهرضا

فرهنوش السادات حسینی

۱۵

فلاورجان

زهرا تباشیری

۱۶

فریدن

زهرا مهدی خانی

۱۷

فریدون شهر

فریده شکراللهی

۱۸

گلپایگان

مینا صحرایی

۱۹

لنجان

سمیه طهری

۲۰

مبارکه

گل افسر رونق

۲۱

نایین

زهره مارانی

۲۲

نجف آباد

عفت معین

۲۳

نطنز

مهری فیروزی

         ۲۴        بوئین و میاندشت            سمانه فرهادی