معرفی واحد سلامت روان

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

رسالت

واحد سلامت روان بر اساس رسالت سازماني و اهداف مربوطه  در زمينه پيشگيري و درمان اختلالات روانپزشكي ، آموزش عمومي جامعه در حیطه های مختلف و ارتقاء سطح سلامت روان  جامعه از طريق ارايه خدمات در مراكز بهداشتي  درماني شهری و روستایی و خانه هاي بهداشت و كلينيك های سطح ۳ سلامت روان انجام وظيفه مي نمايد.

بیانیه ماموریت

پیشرفت صنعت و تکنولوژی ، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش و اطمینان را از انسان سلب کرده است. سلامت روان به معنای ایجادتعادل لازم بین محیط زندگی و نیازها و خواسته های انسان است و همواره حوادث وفشارهای روانی باعث می شوند این تعادل به هم بریزد یا در معرض خطر قرار گیرد.در حقیقت کیفیت فدای کمیت شده و اعتدال و تناسب کنار رفته و بیماری های عصبی-روانی و روان تنی جانشین آن شده است. سلامت روان مدت های زیادی در پشت پرده ای از انگ و تبعیض پنهان شده و اکنون پیشرفت علم بشر، بستری برای بیان سلامت روان و پرداختن به آن را فراهم نموده است. در همین راستا مسئولین و دست اندرکاران در وزارت بهداشت به دنبال تدوین سند سیاست ارتقای سلامت روان جامعه هستند که از اهداف آن ارتقاء سلامت روان مردم ، عملیاتی شدن سهم دستگاه ها در ارتقاء سلامت روان، ارتقاء کیفیت و تداوم خدمات روانی و غربالگری برخی از بیماری های روان و مراقبت از آنهاست. واحد سلامت روان این دانشگاه نیز برنامه ی راهبردی سلامت روان را بر اساس نقشه جامع سلامت روان و در راستای رسیدن به اهداف سند مذکور تدوین نموده است. برنامه سلامت روان برنامه ريزي مي نمايد تا خدمات پیشگیری (آموزشی، مشاوره ای و مراقبتی)،تشخیص زودرس،درمان وپیگیری بیماران روانیدر گروه های سنی وجنسی مختلف با کیفیت مطلوب در واحدهاي بهداشتي و درماني ( دولتی و خصوصی) تحت پوشش استان اصفهان ارائه گردد.

ايجاد ارتباط با بخش خصوصي، اطلاع رساني از طريق رسانه هاي گروهي، تهيه و توزيع مواد کمک آموزشي، انجام هماهنگي با مراكز آموزشي غیر دانشگاهی و ساير ادارات و سازمان ها از جمله سياست هاي متخذه در راستاي ارائه هر چه بهتر خدمات تعريف شده مي باشند .

ما با تقویت آموزش (تئوری و عملی) به عموم جامعه و ارائه دهندگان خدمت، پژوهش، تدارك امكانات و پايش و ارزشيابي مستمر، ارائه خدمات استاندارد را زمينه سازي می نمائیم تا بدین وسیله رسيدن به اهداف را تسهیل نماییم .

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری

۱ –توسعه و ارتقاء سیاست های سلامت روان

۲- افزایش آگاهی و توانمندسازی آحاد جامعه در زمینه سلامت روان

۳- ارتقاء کمی و کیفی خدمات پیشگیری از مشکلات روانی- اجتماعی در جامعه

۴- توسعه منابع در حوزه سلامت روانی،اجتماعی و اعتیاد

۵-کاهش شیوع بیماری افسردگی

 

اعضاء واحد :
 

نام و نام خانوادگي :دکتر ناهید گرامیان

سمت :كارشناس مسئول سلامت روان

تلفن مستقيم:۴۴۸۸۸۶۵

برنامه های کارشناس:مدیریت ، اجرا و نظارت بر حسن اجرای کل برنامه ها

آدرس ايميل :Geramian_n@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگي :دکتر شهره اخوان

سمت :کارشناس سلامت روان

تلفن مستقيم:۴۴۸۸۸۶۵

برنامه های کارشناس:سلامت روان مادران باردار، بودجه و اعتبارات، آموزش پرسنل بهداشتی، عضو کمیته پژوهش، برنامه پیشگیری از خودکشی، برنامه پیشگیری از اعتیاد، سلامت اجتماعی  و همکاری در اجرای کلیه برنامه های واحد

آدرس ايميل :Akhavan_sh70@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگي :دکتر ماه منیر نحوی زاده

سمت :مشاور علمی روانپزشک

تلفن مستقيم:۴۴۸۸۸۶۵

برنامه های کارشناس:روانپزشک و مشاور علمی کل برنامه های واحد

آدرس ايميل :Ravan.drnahvi@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگي :لیلا قرائت

سمت :کارشناس سلامت روان

تلفن مستقيم:۴۴۸۸۸۶۵

برنامه های کارشناس:ادغام بهداشت روان، مهارت های زندگی، مهارت های فرزندپروری، پیشگیری از مصرف الکل، عضو کمیته پیشنهادات، برنامه حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و همکاری در اجرای کلیه برنامه های واحد

آدرس ايميل :L_gheraat@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگي :محبوبه نصیری

سمت :کمک کارشناس سلامت روان

تلفن مستقيم:۴۴۸۸۸۶۵

برنامه های کارشناس:ثبت، تجزیه و تحلیل و ارسال آمار به اداره کل سلامت روان وزارت متبوع، پیگیری  موارد درخواستی، پشتیبانی کل برنامه های واحد

آدرس ايميل :Mnasiri712@yahoo.com

 

برنامه های استراتژیک واحد

۱– توسعه برنامة ادغام بهداشت روان در نقاط روستایی استان

۲– ارتقاء برنامة ادغام بهداشت روان در نقاط شهری استان

۳- توسعه آموزش مهارتهای زندگی

۴ – توسعه آموزش مهارتهای فرزند پروری

۵-توسعه برنامه پیشگیری از افسردگی واضطراب در بارداری و پس از بارداری

۶- اجرای سند سیاست سلامت روان ارسالی  از اداره کل سلامت روان وزارت بهداشت

اهداف و برنامه ها

۷-افزایش شاخص بیماران تحت مراقبت برنامه ادغام بهداشت روان به میزان ۵% بیشتر از وضعیت موجود سال قبل در  سطح استان

۸-آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از والدین دانش آموزان (دوره دبستان و دبیرستان) در سطح شهرستان

۹-آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از والدین دانش آموزان (دوره دوم دبستان) در سطح شهرستان

۱۰-آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از والدین دانش آموزان (دوره اول و دوم دبیرستان) در سطح شهرستان

۱۱-آموزش سه مهارت برقراری ارتباط – مهارت خود آگاهی و ابراز وجود- مهارت کنترل هیجانات از مهارت های زندگی به ۱% از معلمان به استناد تفاهم نامه فی مابین(بر اساس نقشه جامع)

۱۲-آموزش مهارت های فرزند پروری بر اساس کوریکولوم آموزشی به ۱% والدین کودکان دبستانی

۱۳-آموزش غیرحضوری مهارت های فرزند پروری بر اساس کوریکولوم آموزشی به۳۰% معلمان کودکان دبستانی

۱۴-تهیه یک بسته آموزشی به منظور دسترسی آسان پزشکان به درمان های دارویی اختلالات روانپزشکی با عنوان "درمان دارویی اختلالات روانپزشکی"

۱۵-آموزش ۱۰۰% پزشکان  سطح ۳ در زمینه سایکوفارماکولوژی اختلالات خلقی

۱۶-اجرای مدل سلامت اجتماعی در یک محله از استان اصفهان در سه مرحله اصلی (آماده سازی-  شناخت –  اجراو ارزشیابی)