معرفی واحد سالمندان

 

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

 

چشم انداز :

هر سالمندي در هر مكان، زمان و به هر دليل كه متقاضي استفاده از مراقبت هاي خاص سالمندي است بتواند اين خدمات را دريافت كند و دريافت اين خدمات بايد به گونه اي باشد كه باعث دستيابي سالمند به سالمندي پويا گردد.

 

رسالت:

بهبود كيفيت زندگي سالمند در ابعاد سلامت جسمي و رواني

 

بیانیه ماموریت:

واحد سلامت سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان با برنامه ریزی در راستای آموزش شیوه های زندگی سالم به ارتقای سطح بهداشت سالمندان می پردازند. تلاش در جهت انجام کیفی آموزش و ارزشیابی در دو حیطه آگاهی و خصوصا آگاهی ماندگار و سپس در حیطه عملکرد از فعالیتهای شاخص در این واحد می باشد. همچنین این واحد تلاش می کند تا کارکنان بهداشتی درمانی و کارکنان سایر سازمانها را در زمینه آموزش شیوه های زندگی سالم ترغیب نمایند.

 مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندان سهم مهمی از ماموریت سازمان را به عهده دارد که در استان اصفهان علاوه بر شهرستان اردستان که مدت چهار سال را در حال انجام است،  در سایر شهرستانها از اول تیر ماه سال ۱۳۹۲ فعالیتهای اجرایی خود را شروع کردند.

ایجاد ارتباط با سازمانها، ادارات و تشکلهای مردمی، اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما ، توزیع کتب، پمفلت و  برگزاری همایشها و سمینارها از جمله سیاستهای متخذه در راستای ارایه هرچه بهتر خدمات تعریف شده است.

ضرورت آموزش کارکنان محیطی و ستادی را بر خود لازم دیده و تلاش می شود سطح علمی آنان را افزایش داده و با تدارک امکانات، نیروی انسانی و نظارتهای مستقیم و غیر مستقیم در جهت استاندارد نمودن آموزشها و مراقبتها اقدام نمایند.

انجام پژوهش، کسب اطلاعات از طریق جمع آوری آمار و تحلیل آنها از جمله فعالیتهایی است که ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می نمایند.

تعیین و تدارک مراکزی که دسترسی بیشتری دارند به عنوان مراکز رفرال سالمندی و استقرار پزشک سالمندان در آن مرکز از سیاستهای دیگری است که در حال اجرا می باشد. انجام آموزش شیوه زندگی سالم دوران سالمندی و مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی ، سعی در کاهش بیماریهای مزمن قابل پیشگیری ، کاهش معلولیتها و کاهش مرگهای زودرس داشته و در مجموع منجر به ارتقاء سطح سلامت سالمندان و طول عمر آنها خواهد شد.

اهداف:

·         کاهش بیماری ها

·         کاهش معلولیت ها

·         کاهش مرگ های زودرس

 

اهداف برنامه عملیاتی سال ۹۳ :

اهداف کلی:

۱- افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد سالمندان در خصوص شیوه زندگی سالم

۲ - افزایش پوشش ارائه خدمات بهداشتی درمانی

۳- ارتقاء علمی کارکنان ارائه دهنده خدمات سالمندی

اهداف اختصاصی:

۱.پیگیری برگزاری کلاس شیوه زندگی سالم ( تغذیه ) در دوران سالمندی برای تمام گروه های سنی سالمندان و برگزاری کلاس های آموزش ورزش و تحرک بدنی در سالمندان در مناطقی که تغذیه تکمیل شده است ( ارتقاء۲۰% پایه سال قبل)

۲.برنامه ریزی جهت اجرای دستورالعمل اجرایی مراقبتهای ادغام یافته به میزان ۱۰۰%

۳.پایش و ارزشیابی از شهرستانها (حداقل سالی یک نظارت )

۴.تهیه ویا همکاری در تهیه رسانه

۵.تقویت ارتباط درون بخشی

۶.تقویت ارتباط بین بخشی یا شرکت فعال در جلسات کمیته های ساماندهی به سالمندان ( با تشکیل حداقل دو جلسه هماهنگی ) و در صورت عدم تشکیل جلسه، پیگیری تشکیل

۷.  اجرای تحقیقات کاربردی حداقل یک مورد در سال

د- اهداف نقشه جامع سلامت:

با اجرای مراقبتهای ادغام یافته  و جامع سالمندی:

۱- پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی در دوران سالمندی طبق دستورالعمل اجرایی

۲-پیشگیری از حوادث دوران سالمندی طبق دستورالعمل اجرایی

۳-کنترل افسردگی دوران سالمندی طبق دستورالعمل اجرایی

استراتژيهاي اولي

۱-برنامه ریزی های آموزشی جهت افزايش توانمندي علمي و اجرايي كاركنان بهداشتي درخصوص مباحث سالمندی

۲-توجیه مسئولین شهرستان در خصوص اهمیت ادغام مراقبتها

۳-برنامه ریزی و نظارت از نحوه مراقبت سالمندان توسط پزشک و کارکنان

۴-برنامه ریزی جهت ارتقا کمی و کیفی برنامه های اجرایی عملیاتی شهرستانها و استفاده بهینه از آنها

۵-تعیین اولویتهای پژوهشی و همکاری در انجام آنها

۶-آموزش جامعه از طریق رسانه های گروهی

۷-تقویت کارگاههای طب سالمندی جهت پزشکان سالمندان

۸- برنامه ریزی جهت تشکیل و تقویت کمیته های ساماندهی سالمندان

۹-برنامه ریزی جهت نظارت و پایش بر نحوه مراقبت پرسنل از سالمندان

۱۰-برنامه ریزی جهت نظارت و پایش بر نحوه آموزش پزشک از سالمندان

۱۱-برنامه ریزی جهت نظارت و پایش بر نحوه آموزش شیوه زندگی سالم به سالمندان

۱۲-تنظیم به موقع بودجه، پیگیری و ارسال به اداره سلامت سالمندان و تخصیص به موقع

۱۳-تقویت نظارت و پایش برنامه های سالمندان در ستاد شهرستان

۱۴-برنامه ریزی و هماهنگی با ادارات و سازمانها در زمینه آموزش شیوه های زندگی سالم در دوره سالمندی

 

 

اعضای واحد سالمندان :

                                                                            

نام و نام خانوادگی :سهیلا داوری    

سمت :کارشناس مسئول برنامه سلامت سالمندان

سابقه کار:۲۸ سال

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد مامائی

راههای ارتباط با کارشناس:  شماره تماس ۹-۳۴۴۷۶۰۶۰ داخلی ۳۱۶

ایمیل : davari_soheila@yahoo.com

 

 نام و نام خانوادگی :لیلا غلامی

سمت :کارشناس برنامه سلامت سالمندان

سابقه کار :۸ سال

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

راههای ارتباط با کارشناس:  شماره تماس ۹-۳۴۴۷۶۰۶۰ داخلی ۳۰۸

ایمیل :salmandan94@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی :الهه ایزدی خواه

سمت :پزشک سالمندان

سابقه کار :۱۴ سال

مدرک تحصیلی :  پزشک عمومی

راههای ارتباط با کارشناس:  شماره تماس ۹-۳۴۴۷۶۰۶۰ داخلی ۳۰۸

ایمیل :  Elaheizadikhah@gmail.com