معرفی واحد بیماریهای واگیردار

 

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

مقدمه :

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریها ی شایع استان از نظر اتیولوژی ،توزیع مکانی ،زمانی و انسانی و بخصوص بار بیماری ها و عوامل موثر بر آن بررسی و مطالعه می نماید .

با توجه به اهمیت کنترل بیماریها در سلامت انسان بعنوان محور توسعه پایدار ، این گروه برآن است با برقراری نظام مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر در طرح ،اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیت های مربوط به آن به نحو شایسته ایفای نقش کند .

خدماتی که گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها ارائه می دهد به طور خلاصه به شرح زیر است :

-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح استان ، کشور و دنیا

-نظارت ، پایش و ارزشیابی برنامه های کنترل بیماریها در سطح استان

-مراقبت و کنترل اپیدمی ها

-تسهیل زمینه های اجرایی  برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

-جلب و ایجاد همکاری درون و برون بخشی

-برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزشی همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان

-برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

-انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

-تهیه و توزیع رسانه های مختلف خبری و آموزشی

 

رسالت :

پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده در سیستم سورویلانس هرکدام از این بیماریها

 

بیانیه ماموریت:

گروه مبارزه با بیماریها برآنست که با اجرای نظام مراقبت طراحی شده برای بیماریهای گروه هدف از بار این بیماریها در جامعه بکاهد و بر حسب مورد به سمت ریشه کنی ، حذف و کنترل این بیماریها قدم بردارد .

علاوه براین مقابله با طغیان بیماریها و پیش بینی بروز مشکلات واگیر ( بر اساس اطلاعات و مکانیسم های موجود ) از اولویتهای ماموریت ما می باشد .

 

اهداف برنامه عملیاتی سال جاری و میزان تحقق آن :

*تقویت بیماریابی سل و ارتقا میزان درمان

*پیشگیری از ابتلا به ایدز در گروههای پرخطر ، کشف موارد بی علامت و علامت دار و مراقبت استاندارد از آنها

*تعیین وضعیت بیماریهای آمیزشی در سطح استان و اتخاذ تدابیر کلی برای پیشگیری و درمان

* جلوگیری از طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا و کشف فوری و مهار آنها ( با اولویت وبا)

* دستیابی به استانداردهای حذف مالاریا با کشف و درمان بموقع مبتلایان و جلوگیری از استقرار مجدد بیماری در استان

* حفظ پوشش واکسیناسیون کودکان استان در سطح حداقل ۹۸ %

*کشف گزارش دهی و بررسی اطرافیان در مورد بیماریهای سرخک ، سرخجه، سرخجه مادر زادی و فلج  شل حاد

* کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام از طریق فرهنگ سازی ، مراقبت و تعامل با دامپزشکی

* پیشگیری از هپاتیت های ویروسی ازطریق واکسیناسیون و روشهای کاهش آسیب

* پیشگیری از موارد شپش با آموزش بهداشت عمومی ، غربالگری دانش آموزان و درمان موارد مبتلا

 

برنامه استراتژیک واحد یابرنامه های بلند مدت:

*ارتقاء کیفی سیستم ایمن سازی از زنجیره سرد تا پیگیری عوارض پس از ایمن سازی

*استقرار نظام آنلاین اطلاعات بیماران نقص ایمنی اکتسابی

*تعیین مقاومت میکروبی با سیل سل در سطح استان

*تکمیل پروتکل واکسیناسیون کودکان با اضافه شدن واکسن پنج گانه در اواخر سال جاری

*آگاه سازی تمام جامعه پزشکی استان از سیستم سور ویلانس و تعریف مکانیسمی برای مشارکت آنان در این برنامه

*پیاده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی بیماریهای واگیر دار

 

 

اعضاء واحد :

مدیر گروه مبارزه با بیماریها

دکتر مسعود زندیه

  zandieh66@yahoo.com

کارشناسان بیماریهای واگیر

دکتر رضا فدایی              کارشناس بیماریهای منتقله توسط ناقلین ( مالاریا )

reza13470@gmail.com

دکترفریبافرید                 کارشناس سل وجذام و بیماریهای منتقله ازآب وغذا 

 f_farid2005@yahoo.com

دکترمرجان مشکوتی       کارشناس ایدزوبیماریهای آمیزشی

 marjanmeshkati@gmail.com

اسماعیل اختر                کارشناس بیماریهای قابل پیشگیری باواکسن

(سرخک،سرخجه،سرخجه مادرزادی،فلج اطفال،آنفلوانزای انسانی وپرندگان،ایمن سازی،پیامدایمن سازی،دیفتری،سیاه سرفه،کزازنوزادی،مننژیت،مراقبت بهداشت مرزی،آبله مرغان،اموراتباع وپناهندگان خارجی)

akhtar1343@yahoo.com

جوادرمضانپور                  کارشناس بیماریهای قابل انتقال بین انسان وحیوان

(لیشمانیوزها(سالک وکالاآزار)،برسلوز(تب مالت)،آنتراکس(سیاه زخم)،مشمشه،هاری وحیوان گزیدگی،توکسوپلاسموز،تبهای خونریزی دهنده(تب کنگویاcchf،...)،کیست هیداتیک،لپتوسپیروز)

 javadr1388@yahoo.com

 حمیدسعیدی                 کارشناس زنجیره سردوهپاتیهای منتقله ازراه خون

 saeidi_cdc1@yahoo.com

فاطمه شکفته گلان           گزارش گیری وگزارش دهی بیماریها

bshekofteh@yahoo.com