قابل توجه پزشکان عمومی متقاضی گذراندن طرح در مراکز تحت پوشش استان اصفهان

 

قابل توجه پزشکان عمومی متقاضی ثبت نام جهت اعزام به طرح

به اطلاع می رساند سایت وزارت بهداشت به آدرس tarhreg.behdasht.gov.ir جهت اعزام مستقیم پزشکان عمومی مشمول طرح در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش استان اصفهان اقدام به پذیرش ۱۰نفر نیرو می نماید.لذا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام فرمایید.