اطلاعیه

فراخوان جذب مشمولین گذراندن طرح در رشته های بهداشتی - مهرماه ۱۳۹۹

فراخوان جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح) در رشته های کاردانی مبارزه با بیماریها ، کارشناسی بهداشت عمومی ، روانشناسی بالینی ، بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط

بدینوسیله به آگاهی می رساند سامانه جذب مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(سامانه رشد) به آدرس tarhreg.behdasht.gov.ir از روز چهارشنبه ۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۸ صبح لغایت پایان وقت روز پنج شنبه ۹۹/۰۸/۰۹ فعال می گردد.لازم به ذکر است زمان ثبت نام قابل تمدید نمی باشد.

 

صفحه‌ها

اشتراک در اطلاعیه