previous pauseresume next

برگزاری کمیته اجرایی خدمات نوین سلامت میانسالان

در راستای تحقق اهداف نظام تحول سلامت و به منظور تقویت تعاملات  درون بخشی و تسهیل فرآیند اجرایی تغییرات بسته خدمتی ، کمیته در تاریخ یک شنبه ۵دیماه۹۵ در دفتر معاون فنی مرکز بهداشت استان برگزار شد.

نشست بهداشت حرفه ای در کارگاههای زندان استان

نشست بهداشت حرفه ای در کارگاههای زندانهای استان  روز پنجشنبه دوم دی ماه با حضور  دکتر عزتیان ریاست محترم اداره کل مشاغل خاص مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع، جناب مهندس مشایخ  مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  استان ،

فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی - سطح شهرستانی

دوره فلوشيپ مديريت شبكه بهداشتي درماني  سطح شهرستاني  ، جهت كارشناسان مسئول واحدهاي بهداشتي شهرستان هاي  نجف آباد ، تیران و کرون  و خمینی شهر در شبكه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد  در تاريخ هاي ۲۸ ،۲۹ ، ۳۰ آذر ماه و ۱ ، ۲ دیماه ۹۵برگزار گرديد.

مسابقه .... مسابقه ..... پیامک کنید جایزه بگیرید

مسابقه پیامکی از ۷ تا ۱۴ دیماه به مناسبت هفته بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه صحیح

کمیته بهداشت محیط و حرفه ای مدارس استان اصفهان

در راستای اجرای مصوبات شورای عالی سلامت مدارس استان اصفهان که در تاریخ ۲۴ مهر ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید، کمیته تخصصی بهداشت محیط و حرفه ای مدارس استان در تاریخ ۱دیماه۱۳۹۵

برگزاری جلسه کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد

هشتاد و یکمین جلسه کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در روز چهارشنبه  یکم دیماه۹۵ در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS