previous pauseresume next

اجرای فاز مداخلات پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در جوانان

کارگاه آموزشی پیشگیری از حوادث در جوانان  در اجرای فاز مداخلات پیشگیری از مرگ با اولویت پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی در جوانان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان در تاریخ ۱۱دیماه ۹۵ در فرهنگسرای شهرستان لنجان برگزار شد.

برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه

باتوجه به نقش الگوي صحيح مصرف غذايي در حفظ سلامت انسان و پيشگيري از بيماريهاي مزمن مانند بيماريهاي قلبي و عروقي،ديابت، افزايش فشارخون، افزايش چربي خون و انواع سرطانها و در راستای برگزاری هفتمین بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه با شعار"۱،۲،۳ غذای سالم" از ۱ الی ۳۰ دی ماه،

جلسه فنی کنترل بیماری سالک

       با توجه به اهمیت کنترل و مبارزه با بیماری سالک در استان و بمنظور بررسی اقدامات صورت گرفته توسط شهرستانهای درگیر ونیز تعیین مشکلات،کمبودها، نیازها و اولویت های برنامه جهت سالهای آتی ، جلسه ای درروز شنبه۱۱ دیماه ۱۳۹۵

دومین کمیته همه جانبه تکامل کودکان

 معاونت بهداشتی دانشگاه  در روز سه ۷ دیماه ۹۵ دومین کمیته همه جانبه تکامل کودکان  را  با حضور اعضا  کمیته

آموزش نیروهای خدمات معاونت بهداشتی

        با توجه به اهمیت آموزش پرسنل شاغل در نظام بهداشتی و درمانی و در ادامه آموزش نیروهای خدماتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطابق مکاتبات و دستورالعملهای ابلاغی،

کارگاه آموزش حدود مجاز شغلی حمل دستی بار در مرکز آموزش مداوم

 معاونت بهداشتی دانشگاه کارگاه آموزش حدود مجاز شغلی  حمل دستی بار را جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای صنایع در روز دوشنبه ۶ دیماه ۹۵ در محل تالار زیتون دانشگاه برگزار کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS