previous pauseresume next

کمیته فاز دوم مراقبت در منزل نوزادان پرخطر

در راستای شروع فاز دوم مراقبت در منزل نوزادان پرخطر جلسه ای به منظور آشنایی مرکز مشاوره جدید با کارشناسان رابط و مترون های ده بیمارستان مجری طرح ( الزهرا، امین، عیسی بن مریم، بهشتی، حضرت زهرا(س)زینبیه، زهرای مرضیه (س)،غرضی، حجتیه، عسگریه و صدوقی) درتاریخ ۱۴اسفندماه ۹۵ برگزار گردید.

نشست بهداشت حرفه ای در معادن استان اصفهان

نشست استانی بهداشت حرفه ای در معدن طلای موته در راستای پیگیری برنامه بهداشت حرفه ای استان در معادن در تاریخ ۱۵ اسفند ماه۹۵ برگزار شد.

اجرای مانور طرح بسیج سلامت نوروزی در استان اصفهان

طرح بسیج نوروزی که از ابتدای اسفندماه  سال ۹۵ لغایت ۱۵ فروردین ۹۶ شروع شده بود طی مراسم نمادین افتتاح طرح روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۵  در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

کمیته پیشگیری از مصرف دخانیات در جوانان

سومین کمیته تخصصی پیشگیری از مصرف دخانیات در جوانان در تاریخ ۸اسفندماه ۹۵ در دفتر واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان برگزار گردید .

کارگاه آموزشی شیوه های ارتقاء فعالیت فیزیکی

روز شنبه  ۷  اسفندماه ۹۵ ، درراستای اجرای برنامه های تحول نظام سلامت ولزوم اجرای مداخلات درجهت کاهش کم تحرکی درنوجوانان استان کارگاه یک روزه ارتقاء فعالیت فیزیکی درگروه سنی ۱۸_۵ سال برمبنای خودمراقبتی درنظام تحول سلامت درسالن اجتماعات مرکزبهداشت شهرستان شماره دواصفهان برگزارگردید.

کمیته پیشگیری از مصرف دخانیات در جوانان

دومین کمیته تخصصی پیشگیری از مصرف دخانیات در جوانان با حضور  اعضای کمیته در تاریخ اول اسفندماه  ۹۵ در دفتر واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS