previous pauseresume next

کارگاه سقط القایی جهت کارشناسان باروری سالم و مربیان بهورزی

به گزارش روابط عمومی مرکزبهداشت استان کارگاه یک روزه سقط القایی جهت کارشناسان باروری سالم و مربیان بهورزی شهرستانها در تاریخ ۹۷/۸/۲۷ توسط واحد باروری سالم گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی راهنمای اختلالات مصرف مواد در مراقبت های بهداشتی اولیه ویژه پزشکان شاغل در شهرستان اصفهان ۱ و۲

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان  کارگاه آموزشی راهنمای اختلالات مصرف مواد در مراقبت های بهداشتی اولیه ویژه پزشکان شاغل در مرکز بهداشت شماره ۱ و۲ اصفهان  در تاریخ ۹۷/۸/۲۶ در سالن اجتماعات شماره ۱ این حوزه برگزار گردید.

برنامه کوه گشت ویژه پرسنل شاغل در مرکز بهداشت استان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان، به مناسبت پویش ملی سلامت بانوان ایران و هفته سلامت روان، روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۸/۲۴ برنامه کوه گشت ویژه کلیه همکاران شاغل در مرکز بهداشت استان در محل کوه صفه برگزار گردید.

پروتکل آزمایشگاه دوستدار سالمند به شبکه ها رسید

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان دستورعمل آزمایشگاه دوستدار سالمند در جلسه روز سه شنبه ۲۲ ابان ماه سال ۱۳۹۷ که در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید برای مسئولین آزمایشگاههای رفرانس مراکز بهداشت شهرستانهای استان ارائه شد.

برگزاری کارگاه "شاخص های جمعیتی سامانه سیب " جهت توانمند سازی مدیران بهورزی شهرستانها -۹۷/۸/۱۴

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان کارگاه "شاخص های جمعیتی سامانه سیب " جهت توانمند سازی مدیران بهورزی شهرستانها در تاریخ ۹۷/۸/۱۷ در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

کارگاه یک روزه نحوه ثبت اطلاعات برنامه سلامت کودکان در سامانه سیب

در تاریخ ۹۷/۸/۷ واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارگاه یک روزه نحوه ثبت اطلاعات برنامه سلامت کودکان در سامانه سیب را جهت کارشناسان سلامت کودکان برگزار کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS