previous pauseresume next

دوره فلوشیپ مدیران شبکه بهداشتی

در تاریخ ۱لغایت ۵ اسفند ماه دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی با حضور مدیران محترم بهداشتیشبکه های بهداشت و درمان خور، برخوار، شاهین شهر در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

جلسه کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت مادر و نوزاد

هشتاد و سومین جلسه کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در روز چهارشنبه  ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.

نشست کمیته اجرایی برنامه های بهداشت محیط مرکز سلامت محیط و کار در اصفهان

به همت گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان هشتمین نشست کمیته اجرایی برنامه های بهداشت محیط  مرکز سلامت محیط و کار در تاریخ ۲۶و ۲۷ بهمن ماه ۹۵ با حضورجمعی از کارشناسان مرکز سلامت محیط و کار، مسئولین واحد های بهداشت محیط دانشگاه های علوم پزشکی استان های مختلف کشور و دادیار محترم دادستانی برگزار گردید.

هفدهمین دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی(سطح استانی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در تاریخ ۲۷بهمن ماه دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی با حضور مدیران و معاونینمحترم بهداشتیشبکه های بهداشت و درمان و مدیران گروه و مسئولین واحدهای معاونت بهداشتی(اصفهان و کاشاندر سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

پایش برنامه های کنترل،مراقبت و مبارزه با بیماری سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط WHO

          بمنظور ارزیابی برنامه های کنترل،مراقبت و مبارزه با بیماری سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نتایج حاصله و در جهت حمایت از برنامه های مراقبت از بیماریهای فراموش شده،آقای دکتر گابریلی مشاور سازمان بهداشت جهانی در منطقه شرق مدیترانه شرقی به همراه ۵ تن از مدیران وکارشناسان ارشد کشوری برنامه سالک از مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و دانشگاه تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵  مهمان حوزه معاونت بهداشتی استان بودند.

جلسه اهمیت برنامه های سلامت مادران جهت کارشناسان سلامت مادران و مسئولین سلامت خانواده شبکه های تابعه

درتاریخ بیست و چهارم بهمن ماه۹۵جلسه هماهنگی کارشناسان و مسئولین بهداشت خانواده با واحد سلامت مادران در مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS