previous pauseresume next

کمیته بهداشت و سلامت بانوان استانداری

طی جلسه ی برنامه های سلامت میانسالان در زمینه پیشگیری از مرگ و میر زودهنگام زنان در کمیته بهداشت و سلامت بانوان استانداری در روز چهار شنبه ۱۷ خردادماه ۹۶ ارائه گردید.

کمیته تکامل همه جانبه کودکان

اولین کمیته تکامل همه جانبه کودکان در سال۹۶ در روز چهارشنبه ۱۷خردادماه۹۶ در  دفتر ریاست مرکز بهداشت استان برگزار شد.

نتایج طرح بررسی سواد سلامت

در تاریخ ۱۰ خردادماه ۹۶ در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه برای مدیران و مسئولین واحدهای فنی مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شماره یک و شماره دو  شهرستان اصفهان توسط دکتر منصور شیری ارائه شد.

کمیته شهر دوستدار سالمند

در روز چهار شنبه ۱۰ خردادماه ۹۵  جلسه ای به دعوت سازمان بهزیستی  استان در دفتر جناب آقای دکتر صادقی مدیر کل محترم سازمان بهزیستی  در خصوص شهر دوستدار سالمندن تشکیل گردید

برگزاری جلسه آموزشی "ترومبوز وریدی عمقی و اختلالات تیروئید در بارداری"

در تاریخ ۲خرداد ماه ۹۶ جلسه آموزشی ترومبوز وریدی عمقی و اختلالات تیروئید در بارداری ویژه کارشناسان ستادی برنامه سلامت مادران، مربیان مامایی آموزشگاه های بهورزی وپزشکان هسته های آموزشی شهرستان های تابعه در محل مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی ثبت اطلاعات بهداشت محیط در سامانه جامع بازرسی

کارگاه آموزشی ثبت اطلاعات بهداشت محیط در سامانه جامع بازرسی در روز یک شنبه مورخ ۳۱/۲/۹۶ با حضور :

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS