previous pauseresume next

تشکیل کمیته پایش و ارزشیابی طرح تحول سلامت حوزه بهداشت در مرکز بهداشت استان

در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ کمیته پایش و ارزشیابی با موضوع ارائه فرآیند جدید پایش و ارزشیابی طرح تحول در دفتر معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان تشکیل شد.

تشکیل کمیته بهداشت مدیریت خطر بلایا

در تاریخ ۹۶/۱۱/۱۲ کمیته بهداشت مدیریت خطر بلایا با موضوع ارائه درس آموخته های زلزله در دفتر معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان تشکیل شد.

دوره ۳ روزه مدیریت سلامت ویژه پزشکان خانواده جدیدالورود

دوره ۳ روزه مدیریت سلامت ویژه پزشکان خانواده جدیدالورود در تاریخ ۸،۹،۱۰ /۹۶/۱۱ در محل مرکز بهداشت استان برگزار گردید .

در این دوره ۳۵ نفر از پزشکان خانواده شرکت نمودند.

بازدیدمسئولین اداره کل آموزش وپرورش وکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ازبخش کودکان و نوجوانان بیمارستان سیدالشهداء (ع)

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۱  بخش کودکان ونوجوانان بیمارستان سیدالشهداء (ع) با حضور جناب آقای دکترمعافی رئیس محترم بخش کودکان بیمارستان سیدالشهداء(ع) ، جناب آقای دکتریوسفیان معاونت محترم آموزشی بیمارستان سیدالشهداء(ع) ، جناب آقای شریفی مدیریت محترم بیمارستان ، سرکارخانم جوانی معاونت محترم آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ، سرکارخانم سجادیان معاون محترم فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ، سرکارخانم امیدی کارشناس مسئول محترم سلامت نوجوانان ، جوانان ومدارس و سایر مدعوین مورد بازدیدقرارگرفت.

کمیته پیشگیری از مصرف دخانیات در جوانان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان کمیته تخصصی پیشگیری از مصرف دخانیات در جوانان  با حضور جناب آقای دکتر حیدری (معاون محترم بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان)، جناب آقای دکتر روح افزا (عضو محترم هیئت علمی)، نمایندگان محترم دانشگاههای (علوم پزشکی، اصفهان، غیرانتفاعی، صنعتی و هنر )، نمایندگان محترم نیروهای مسلح( ارتش ، سپاه و نیروی انتظامی )، سرکار خانم دکتر احمدیان (مسئول محترم واحد مبارزه با بیماریهای غیرواگیر)، سرکارخانم دکتر اخوان(کارشناس محترم سلامت روان )،جناب آقای نیکخواه (کارشناس محترم مدیریت پسماند و اماکن عمومی)، سرکارخانم امیدی (کارشناس مسئول محترم سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس)، سرکار خانم صفابخش (کارشناس محترم بهداشت محیط )و سرکار خانم جلیلی پور (کارشناس محترم سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس) در مرکز بهداشت استان در تاریخ ۱۱ / ۱۱ / ۹۶ برگزار گردید .

برگزاری سومین دوره کارگاه كلاس هاي آمادگي براي زايمان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان، سومین دوره کارگاه ۶۰ ساعته "کلاس آمادگی برای زایمان" در قالب برنامه ای شش روزه از روز دوم بهمن ماه توسط واحد سلامت مادران و با همکاری سرکار خانم دکتر والیانی عضو محترم هیئت علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با حضور پرسنل مامایی منتخب شهرستان ها در مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS